SPPd0003 Evaluace 1

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 11 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je
prohloubit znalosti specifických interdisciplinárních výzkumných postupů (studiem literatury)
aplikovat je na vybraných problémech a opatřeních sociální politiky.
Výstupy z učení
Hluboká znalost metod evaluačního výzkumu. Bude aplikována v projektu evaluačního výzkumu dopadů/výsledků/efektů.
Osnova
 • Úvodní seminář, vysvětlení úkolů, diskuse přístupu Individuální konzultace Průběžné hodnocení úkolu učitelem Prezentace na společném semináři
Literatura
  povinná literatura
 • Rossi P.H., Freeman H.E., Lipsey M.W., Evaluation. A Systematic Approach, 6th edition,
 • Chen H.T.: Theory-Driven Evaluation.Sage, London 1990
  doporučená literatura
 • Patton M.Q. Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage, London 3vol. 2002
 • Chen H.T. : Practical Program Evaluation. Sage, London 2005
Výukové metody
četba literatury, diskuse na seminářích, zpracování eseje, prezentace, konzultace
Metody hodnocení
závěrečný projekt, veřejná prezentace a obhajoba
Informace učitele


Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0003