SPPd0006 Cíle a principy sociální politiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 11 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
absolvoval SPP001
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prohloubit schopnosti teoretické reflexe klíčových konceptů v teorii sociální politiky/sociálního státu. Využít vybraný koncept teorie sociální politiky (viz program) při reflexi tématu vlastní disertace, případně při reflexi některých teoretických otázek, které s tématem disertace volně souvisejí.
Výstupy z učení
Písemné rozpracování teoretického konceptu (viz výše)
Osnova
 • Úvodní seminář, vysvětlení úkolů, diskuse přístupu Individuální konzultace Průběžné hodnocení úkolu učitelem Prezentace na společném semináři Témata: téma 1: teorie funkce a smyslu sociální politiky téma 2: typologie sociálního státu téma 3: vývoj sociálního státu a sociální politiky téma 4: ekonomika sociální politiky
Literatura
  povinná literatura
 • Esping -Andersen, G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press, Cambridge 1990.
 • Heidenheimer, A.J., Flora, P. (eds.): The Development of the Welfare States in Europe and America. Transaction Books, New Brunswick - New Jersey 1981. kap. 1, 2, 11.
 • Baldwin, P.: The Politics of Social Solidarity. Class Bases of the European Welfare State 1875 - 1975. Cambridge University Press, Cambridge etc. 1990.
 • Ringen, S: The Possibilty of Politics. Oxford University Press, Oxford 1987. kap. 1, kap. 8.
 • Offe C. Contradictions of the Welfare State. London, Hutchinson. 1984.
 • Barr N. : The Economics of the Welfare State, Oxford, Oxford Univ.Press 1993.
 • Pierson Ch. : Beyond the Welfare State. The New Political Economy of Welfare.Cambridge: Polity Press, 1991.
  doporučená literatura
 • European Journal of Social Policy. Sage (poslední dva ročníky)
Výukové metody
Úkolem studentů je Vypracovat esej, v němž bude vybraný koncept teorie sociální politiky využit k reflexi tématu vlastní disertace. Rozsah textu cca 20 stran. Forma textu: stať pro odborný časopis. Žádoucí (ne však nezbytné) je, aby byl esej publikován a zařazen do textu disertace.
Metody hodnocení
Odevzdání textu (viz zadání), posouzení a uznání učitelem (konzistentní vymezení cíle, postup, teoretické argumenty, závěry). Zkouška má dvě části: část A (1) obhajoba eseje nebo (2) publikace eseje v odborném tisku. Část B Diskuse vybraných teoretických aspektů sociální politiky
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.