SPPd0010 Odborná publikace na téma DP

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. (od 10 krok 1 kred). Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 10, 11, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Publikovat akademickou stať nebo editovanou kapitolu ke klíčovému konceptu disertace
Výstupy z učení
schopnost koncipovat, vypracovat a publikovat akademickou stať nebo editovanou kapitolu ke klíčovému konceptu disertace
Osnova
  • Úvod (aplikační a teoretický problém, výzkumná otázka); Konceptualizace výzkumné otázky; Metodika; Interpretace zjištění; Závěr (Odpověď na výzkumnou otázku, doporučení k aplikaci); Bibliografie; Anotace; Formální náležitosti (odkazy aj.)
Literatura
    doporučená literatura
  • Preparing Manuscripts for Publication, American Psychological Association, Washington DC, 2010
Výukové metody
zkoumání teorií; samostudium; psaní stati nebo editované kapitoly
Metody hodnocení
zpětná vazba školitele k teorii klíčového konceptu disertace; zpětná vazba k přípravě rukopisu akademické stati; akceptace akademické publikace vydavatelem; akceptace akademické publikace vydavatelem registrovaným WOS nebo SCOPUS
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0010