SPPd0014 Výzkum v praxi sociální práce 1

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 11 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Připravit projekt případové studie zaměřené na komplexní poznání jednotlivého případu (subjektu, instituce, organizace, situace, epizody, příběhu aj.) k realizaci
Výstupy z učení
zkušenost a metodická představa studenta o tom, jak zkoumat jednotlivé s cílem porozumět jeho komplexnosti a jeho unikátním rysům, a vytvářet tak poznání, použitelné při řešení problémů jednotlivého subjektu nebo sociálního útvaru; projekt případové studie zaměřené na komplexní poznání jednotlivého případu
Osnova
 • formulace aplikačního a teoretického problému; formulace a zdůvodnění výzkumné otázky případové studie jednotlivého; konceptualizace výzkumné otázky; metodika
Literatura
  povinná literatura
 • LOVELOCK, R., LYONS, K., POWEL, J. (eds.) (2004) Reflecting on Social Work – Discipline and Profession. Ashgate: Aldershot – Burlington, pp. 145–162, 163–180.
 • GILGUN, J. (1994). A case for case studies in social work research. Social Work, 39, 371–380.
 • YIN, Robert K. Case study research : design and methods. 5th ed. Los Angeles: SAGE, 2014. xxviii, 28. ISBN 9781483302003. info
 • STAKE, Robert E. The art of case study research. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995. xv, 175. ISBN 9780803957664. info
  doporučená literatura
 • BARLOW, D. H., NOCK. M., HERSEN, M. (2009) Single Case Experimental Designs: Strategies for Studying Behaviour for Change. Pearson/Allyn and Bacon.
 • MUSIL, L., TALAŠOVÁ, R. (2012) Sebevýzkum jako nástroj řešení problémů práce s klientem. Sociální práce/Sociálna práca, roč. 12, č. 2, s. 75–89.
 • BRANDELL, J. R., VARKAS, T. (2001). Narrative case studies. In: B. A. Thyer (ed.), Handbook of social work research methods, Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 293–307.
 • RUBIN, A., BABBIE, E. R. (2011) Research Methods for Social Work. Brooks/Cole, chapter 12, pp. 291 etc.
 • VERTUE, F. M., HAIG, B. D. (2008) An Abductive Perspective on Clinical Reasoning and Case Formulation. Journal of clinical psychology, Vol. 64(9), pp. 1046-1068.
 • FLAKER, V., SCHMID, T. (Hg.) (2006) Von der Idee zur Forschunsarbeit. Forschen in Sozialarbeit und Socialwissenschaften, BSB Böhlau: Wien – Köln – Weimar, pp. 55–76, 125–143, 191–222, 413–433.
 • SARANGI, S., ROBERTS. C. (Eds.) (1999) Talk, Work and Institutional Order. Discourse in Medical, Mediation and Management Settings. Mouton de Gruyer: Berlin – New York, pp. 293–322.
Výukové metody
diskuse a konzultace s učitelem předmětu a s vedoucím práce; samostudium; studium a intepretace relevantní literatury z hlediska výzkumné otázky případové studie; reflektování vlastních předpokladů o vybrané jednotlivosti a o problému, který je sní spojen; výběr a aplikace relevantních nástrojů zkoumání
Metody hodnocení
zpětná vazba k projektu případové studie zaměřené na komplexní poznání jednotlivého případu
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0014