EN

FSS:SPR401 Lokální sociální politika - Informace o předmětu

SPR401 Lokální sociální politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 U36
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvováním kursu student získá základní orientaci v organizaci sociálních činností obce.
Získá schopnost identifikovat sociální problémy lokality, její sociální potřeby a sociální potenciál.
Získá rovněž znalosti o tom, jak povzbudit aktivitu obyvatel lokality při řešení problematiky sociálního rozvoje lokálního společenství.
Osnova
 • Hranice odpovědnosti a možností lokálního společenství
 • Struktura sociálního světa lokálního společenství a jeho sociální rozvoj
 • Artikulace úkolů sociální politiky v lokálním společenství.
 • Dělba odpovědnosti za sociální politiku v lokalitě mezi úrovní lokální (regionální) a státní
 • Hlavní příčiny problémů v sociálním rozvoji lokálního společenství.
 • Sociální podmínky řešení sociálního rozvoje lokálního společenství.
 • Přístupy k řešení sociálního rozvoje lokálního společenství.
 • Formulace cílů
 • Mobilizace aktérů
 • Formulování postupů
 • Vyhledávání a zabezpečování zdrojů
 • Role sociálního manažera při řešení sociálních úkolů, potřeb, problémů v lokalitě
Literatura
 • Európska charta miestnej samosprávy. In Práva miest a ich ochrana,s.14-19.
 • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. 243 s. ISBN 80-903070-1-9. info
 • Křižovatky české sociální reformy. Edited by Martin Potůček. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 317 s. ISBN 80-85850-70-2. info
 • Průcha, P., Schelle, K. 1995. Základy místní správy. Brno: Iuridica Brunensia.
 • Tomeš, I., (ed.), 2002. Sociální správa. Praha: Portál. ss. 27-31, 47-87, 109-125,253-274.
 • WINKLER, Jiří. Komunikace s veřejností II. Územní samospráva v praxi, Praha: Verlag Dashofer, 1998, roč. 1998, č. 23, s. 11-15. ISSN 1212-110X. info
 • WINKLER, Jiří. Implementace : institucionální hledisko analýzy veřejných programů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 160 s. ISBN 8021029323. info
 • WINKLER, Jiří. Komunikace s veřejností I. Územní samospráva v praxi, Praha: Verlag Dashofer, 1998, roč. 1998, č. 22, s. 15-20. ISSN 1212-110X. info
Výukové metody
Studentům uložena literatura a zadání. Prezentace zadání na seminářích, diskuse k zadáním. Zpětná vazba formou seminárních prací.
Metody hodnocení
Kontrola doma vypracovaných zadání na každém semináři. Diskuse seminárních zadání formou debatingu. Zkouška - diskuse k vypracované stati, seminární práci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/SPR401