SPRb1119 Kvalitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: (1)rozvinout znalosti a schopnosti výzkumných aktivit v rámci přípravy sociálních programů a služeb sociální práce. Nabízí (2) získání schopností nezbytných pro přípravu a provedení aplikovaného výzkumu při formulaci a zpřesnění cílů sociálních programů a intervencí.
Výstupy z učení
Navrhout kvalitativní výzkum a vykonat kvalitativní výzkum.

Osnova
 • OSNOVA:
 • Co je kvalitativní výzkum
 • Předmět výzkumu a výzkumná otázka
 • Návrh kvalitativního výzkumu
 • Výzkumný rozhovor
 • Otázky do rozhovoru
 • Pozorování a dokumenty
 • Příprava kvalitativních dat
 • Kvalitativní obsahová analýza
 • Kvalita kvalitativního výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
  doporučená literatura
 • FLICK, Uwe. An introduction to qualitative research. 5th ed. Los Angeles: Sage, 2014. xxvii, 587. ISBN 9781446267790. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
Výukové metody
Seminář, domácí úkol, seminární diskuse
Metody hodnocení
seminární protokoly, písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/SPRb1119