SPRb1125 Aktuální témata z praxe: blok absolventů

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Jaklová Střihavková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
- nejsou vyžadovány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí unikátní příležitost seznámit se s aktuálními tématy a problémy, které ovlivňují současnou praxi sociální práce, sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů. Přednášející z řad absolventů Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU, představí nejenom činnost svých organizací, ale budou také diskutovat o nových výzvách a podnětech, s nimiž se každodenně potkávají ve své odborné činnosti. Účastníci kurzu se tak budou moci seznámit s řadou předních expertů a odborníků, ale rovněž se setkají s nejrůznějšími perspektivami a pohledy, které rezonují v praxi a otevírají zajímavé a někdy také palčivé otázky. Kurz bude rovněž příležitostí k neformálním diskusím a debatám, které budou jistě stimulovat další zvědavost a odborný růst.
Výstupy z učení
- orientace ve vybraných aktuálních tématech sociální práce a sociální politiky
Osnova
  • Harmonogram kurzu je aktualizovaný pro každý semestr. Konkrétní obsah a termíny jsou uvedeny v sylabu kurzu.
Literatura
  • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010, 351 s. ISBN 9788073678180. URL info
Výukové metody
- přednášky
- diskuse
Metody hodnocení
Ad Účast:
Účastí se rozumí online připojení k přednáškám se spuštěnou kamerou.

Ad Reflexe:
Cílem reflexe je teoretická reflexe vybraného problému či tématu, který byl prezentován přednášejícím. Rozsah reflexe je stanoven na 600-800 slov. V reflexi bude využito nejméně pět samostatných odborných pramenů, které student využije při zpracování svého textu. Reflexe bude psána písmem TMN 10, řádkování 1. Reflexe se odevzdává do odevzdávárny předmětu nejpozději 15/12/2022. Citační norma APA7.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.