SPRb1127 Práce s rodinou - systemická a dialogická perspektiva

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
NON
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se systemickým přístupem. Jedná se o předmět, který nabízí studentům nejenom porozumět konceptům a východiskům tohoto přístupu, ale bude také příležitost vyzkoušet systemickou a dialogickou praxi na vlastní kůži.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy systemického přístupu;
- určit a popsat principy dialogické praxe;
- poskytovat zpětnou vazbu;
- vést cvičnou konzultaci;
- porozumět principům reflektování;
- aplikovat psychologické principy na praktický problém;
- participovat na reflektivním týmu;
Osnova
 • 1. týden: Systemický přístup;
 • 2. týden: Dialog a dialogická praxe;
 • 3. týden: Terapeutická praxe;
 • 4. týden: Reflektování;
 • 5. týden: Terapeutická praxe;
 • 6. týden: Polyfonie;
 • 7. týden: Terapeutická praxe;
 • 8. týden: Kreativita v práci s rodinou a dětmi;
 • 9. týden: Terapeutická praxe;
 • 10. týden: Práce s příběhem;
 • 11. týden: Terapeutická praxe;
 • 12. týden: Sebepéče a "sebeodhalování"
Literatura
 • SEIKKULA, Jaakko a Tom Erik ARNKIL. Otevřené dialogy : setkávání sítí klienta v psychosociální práci. Edited by Lynn Hoffman. Vyd. 1. Brno: Narativ, 2013. xxii, 193. ISBN 9788026043461. info
 • SEIKKULA, Jaakko. Otevřený dialog nové paradigma v péči o duševní zdraví = open dialogues : new paradigm in mental health work. [Brno]: Narativ, 2013. 1 DVD-vide. info
 • Dialogical meetings in social networks. Edited by Jaakko Seikkula - Tom Erik Arnkil - Lynn Hoffman. New York: Karnac, 2006. xx, 213 p. ISBN 9781849405386. info
 • Dialogical meetings in social networks. Edited by Lynn Hoffman, Translated by Jaakko Seikkula - Tom Erik Arnkil. 1st pub. London: Karnac, 2006. xx, 213. ISBN 9781855754102. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Písek: Renesance, 1996. 151 s. info
Výukové metody
přednášky, semináře, náslechy, prezentace
Metody hodnocení
Účast; Prezentace vlastní kazuistiky
Informace učitele
https://narrativ.com/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.