SPRb1128 Základy psychologie pro SPR

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 32/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle kursu: 1. podpořit psychologické dovednosti a znalosti využitelné v praxi sociálního pracovníka; 2. poskytnout studentům základní znalosti z oboru psychologie, seznámit je se základní terminologií, pojmy a koncepty psychologie člověka, s hlavními otázkami psychologického poradenství v praxi sociální práce; 3. vyjasnit vztah psychologie a sociální práce jako pomáhajících profesí.
Výstupy z učení
Student se bude orientovat ve všech základních psychologických disciplínách - psychoterapii, obecné psychologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, vývojové psychologii, psychologii zdraví a psychopatologii.
Osnova
 • Souvislosti psychologie a sociální práce / Hlavní oblasti problémů klientů sociální práce a psychologický pohled na tyto problémy / Psychologické kompetence sociálních pracovníků / Základní názvosloví, vysvětlení hlavních pojmů, konceptů / Sociálně psychologické, vývojově psychologické a psychopatologické aspekty obtíží klientů sociální práce a jejich obecné teoretické vymezení / Psychologie osobnosti a formování osobnosti člověka v náročných životních situacích / Hranice psychologického poradenství v praxi sociální práce.
Literatura
  povinná literatura
 • HILL, Grahame. Moderní psychologie : hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 282 s. ISBN 8071786411. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 9788073674144. info
 • SLAMĚNÍK, Ivan a Jozef VÝROST. Sociální psychologie [Výrost, 1997] : Sociálna psychológia [Výrost, 1997]. Vyd. 1. Praha: ISV - nakladatelství, 1997. 453 s. : i. ISBN 80-85866-20-X. info
  doporučená literatura
 • NICOLSON, Paula a Rowan BAYNE. Applied psychology for social workers. 1st ed. London: Macmillan Press, 1984. 166 s. ISBN 0333340671. info
 • BARTLETT, Harriett M. a Beatrice N. SAUNDERS. The common base of social work practice. New York: National Association of Social Workers, 1970. 224 s. ISBN 0871010542. info
 • YALOM, Irvin D. a Molyn LESZCZ. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Translated by Hana Drábková - Martin Hajný. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 647 s. ISBN 9788073673048. info
Výukové metody
Přednášky Četba Sebereflexe
Metody hodnocení
semestrální práce písemná zkouška ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1128