SPRb1134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jitka Čechová (přednášející)
Mgr. Madla Čechová (přednášející)
Garance
Mgr. Jitka Čechová
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 29/18
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vybavit studenty/ studentky bakalářského cyklu oboru sociální práce a sociální politika komplexními informacemi o problematice domácího násilí, skupinách ohrožených domácím násilím, psychice oběti i pachatele domácího násilí a metodami a technikami práce s obětí. Studenti budou rovněž seznámeni se systémem ochrany před domácím násilím a nejnovějšími trendy v řešení této problematiky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni:
definovat domácí násilí;
popsat formy domácího násilí;
vysvětlit dynamiku domácího násilí;
vysvětlit psychologii oběti a agresora;
analyzovat situaci domácího násilí;
vytvořit individuální plán - bezpečností plán;
Osnova
 • 1. Definice problematiky domácího násilí
 • 2. Psychologie násilné osoby
 • 3. Psychologie oběti domácího násilí
 • 4. Komunikace s obětí domácího násilí
 • 5. Principy poradenství obětem domácího násilí
 • 6. Krizová intervence u obětí domácího násilí
 • 7. Teorie a metody sociální práce, teoretické přístupy k řešení problematiky domácího násilí, institucionální síť pomoci obětem
 • 8. Rodinné systémy a domácí násilí
 • 9. Právní rámec pomoci obětem domácího násilí I.
 • 10. Právní rámec pomoci obětem domácího násilí II.
 • 11. Právní rámec pomoci obětem domácího násilí III.
 • 12. Oběti domácího násilí se specifickými potřebami
 • 13. Závěrečný test - předtermín
Literatura
  povinná literatura
 • BENTOVIM, Arnon. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 117 s. ISBN 8071696293. info
 • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 431 s. ISBN 8086473864. URL info
 • VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2 přeprac. vyd. Praha: ProFem, 2008. 244 s. ISBN 9788090362673. info
  doporučená literatura
 • HIRIGOYEN, Marie-France. Psychické násilí v rodině a v zaměstnání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 229 s. ISBN 80200099409. info
 • KASTOVÁ, Verena. Nebuďte obětí :žijte svůj vlastní život. 1. vyd. Šlapanice: ERA, 2003. 119 s. ISBN 80-86517-61-6. info
 • VARGOVÁ, Branislava, Dana POKORNÁ a Marie TOUFAROVÁ. Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008. 159 s. ISBN 9788086131764. info
 • PONĚŠICKÝ, Jan. Agrese, násilí a psychologie moci. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2005. 226 s. ISBN 8072545930. info
 • VELIKOVSKÁ, Kamila. Svobodná, i když za mrížemi [i.e. mřížemi]. Vyd. 1. Brno: Jota, 2006. 279 s. ISBN 8072174258. info
  neurčeno
 • ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Radka MACHÁČKOVÁ a Markéta VITOUŠOVÁ. Domácí násilí : přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích : studie. Praha: Bílý kruh bezpečí, 2002. 143 s. ISBN 8086284190. info
Výukové metody
- přednáška - modelové situace - diskuze - práce ve skupinách
Metody hodnocení
1 závěrečný zápočtový test, seminární práce, 80% účast na přednáškách
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/SPRb1134