SPRn4409 Metody v sociální práci - makro

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Daňhel (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 46 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/46, pouze zareg.: 0/46
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na teoretické vymezení a metodické pojetí makro-praxe v sociální práci. Je prezentováno administrativní a participativní pojetí provedení změny sociálního prostředí komunity. Podrobněji jsou metody makro-praxe příblíženy na příkladu komunitní péče a metody komunitního plánování sociálních služeb. Podrobněji jsou také pojednány možné přístupy ke zjišťování potřeb různých cílových skupin. V rámci předmětu studenti samostatně promyslí vypracování vlastního návrhu metodky přizpůsobení služeb potřebám vybrané cílové populace. Po ukončení tohot předmět by student měl být schopen: interpretovat teoretický kontext makro-praxe v sociální práci; vysvětlit roli sociálního pracovníka v makro-praxi; aplikovat principy participativního přístupu ke změne sociálního prostředí komunity; posoudit potřeby komunity; ovládat metody posuzování potřeb vybraných cílových skupin populace; využít metodu komunitního plánování pro vytváření koncepcí sociálních služeb v lokalitě; řídit proces komunitního plánování; zhodnotit efekty komunitního plánování sociálních služeb.
Výstupy z učení
Po ukončení tohoto předmětu by student měl být schopen: - interpretovat teoretický kontext makro-praxe v sociální práci; - vysvětlit roli sociálního pracovníka v makro-praxi; - aplikovat principy participativního přístupu ke změne sociálního prostředí komunity; - posoudit potřeby komunity; - porozumět metodám posuzování potřeb vybraných cílových skupin populace; - využít metodu komunitního plánování pro vytváření koncepcí sociálních služeb v lokalitě; - řídit proces komunitního plánování; - zhodnotit efekty komunitního plánování sociálních služeb.
Osnova
 • - Makro-praxe a změny sociálního prostředí členů komunity; - Úloha sociální práce v komplexu osobních sociálních služeb - Metodika makro-praxe: úkoly komunitního pracovníka z hlediska makro-praxe; - Metodika makro-praxe: administrativní a participativní přístup; - Systém sociálních služeb jako prostor pro výkon makro-praxe; - Metodika procesu adaptace poskytovaných služeb; - Komunitní plánování jako příklad uplatnění nástrojů makro-praxe
Literatura
  povinná literatura
 • Fellin, P. 1995. The Community and the Social Worker. F.E. Peacock Publisher, Itasca.
 • Netting, F.E., Kettner, M.P., McMurtry, S. 1993. Social Work Macro Pracitce. Longman.New York, London.
 • Matoušek, Oldřích a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Portál, Praha.
 • Musil, Libor. 2003. Ráda bych Vám pomohla, ale...Dilemata práce s klienty v organizacích. Marek Zeman, Brno.
 • Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb. 2004. MPSV ČR, Praha
 • HARDINA, Donna. Analytical skills for community organization practice. New York: Columbia University Press, 2002, xii, 390. ISBN 0231121806. info
 • Strategies of community intervention. Edited by Jack Rothman - John L. Erlich - John E. Tropman. 6th ed. Itasca: F.E. Peacock Publishers, 2001, xiv, 497. ISBN 0875814360. info
 • MCDONALD, Ann. Understanding community care :a guide for social workers. Basingstoke: Palgrave, 1999, xiii, 265. ISBN 0-333-67592-4. info
  doporučená literatura
 • Obce, města, regiony a sociální služby. 1997. Socioklub, Praha.
 • POWELL, Fred. The politics of social work. 1st pub. London: SAGE Publications, 2001, 186 s. ISBN 0761964126. info
 • BALDWIN, Mark W. Care management and community care : social work discretion and the construction of policy. Aldershot: Ashgate, 2000, ix, 196. ISBN 075461283X. info
Výukové metody
Typ výuky: teoretická příprava, četba, diskuse v hodině, individuální projekt.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: závěrečný písemný test, hodnocení individuálního projektu. Závěrečný test sestává z 5 otázek hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je nezbytné dosáhnout alespoň 60 bodů, tj. 60% úspěšnost. Finální hodnocení vychází z výsledků testu a hodnocení individuálního projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.