SPRn4440 Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 12/15
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako teoretické zázemí pro sociální práci s ohroženými rodinami s důrazem na ochranu dětí a mládeže. V kurzu jsou reflektovány teoretické poznatky, které se stávají nástrojem pro porozumění současných ohrožení dětí, mládeže a jejich rodin. Studenti se seznámí s hlavními teoretickými koncepty, jakožto i empirickými daty a nástroji sociální práce, které podporují zvyšování well-beingu dětí a mladých lidí a přispívají k lepšímu fungování ohrožených rodin.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
Posoudit životní situaci rodin s dětmi;
Posoudit prospívání dětí v rodině;
Posoudit zdroje dětí a rodiny;
Reflektovat teoretické koncepty při práci s rodinou s dětmi;
Určit vhodný teoretický koncept při práci s rodinou s dětmi;
Navrhovat intervence pro zlepšení well-beingu dětí a rodiny;
Osnova
 • Úvod do práce s rodinou – variabilita přístupů k práci s rodinou
 • Well-being dětí
 • Ochrana práv dětí
 • Zdroje ohrožení dětí
 • Resilience dětí
 • Dítě v ústavní péči - standardy ochrany práv dětí v ústavní péči
 • Dítě v náhradní rodinné
 • Podpora silných stránek dětí a rodin
 • Podpora fungování rodinných interakcí – úvodní fáze práce s rodinou
 • Podpora fungování rodinných interakcí – střední fáze práce s rodinou
 • Podpora fungování rodinných interakcí – závěrečná práce s rodinou
 • Participace dětí v sociální práci
 • Vzdělávací sociální práce v Indii
Literatura
  povinná literatura
 • Social work with children and families. Edited by Maureen O'Loughlin - Steve O'Loughlin. 2nd ed. Exeter: Learning Matters, 2008, ix, 145. ISBN 9781844451449. info
 • COLLINS, Donald, Catheleen JORDAN a Heather COLEMAN. An introduction to family social work. 3rd ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2010, xxii, 428. ISBN 9780495601883. info
  doporučená literatura
 • Changing childhoods : local and global. Edited by Heather Montgomery - Rachel Burr - Martin Woodhead. 1st pub. Milton Keynes: Open university, 2003, xii, 299. ISBN 9780470846957. info
 • KLEIN, David M. a James M. WHITE. Family theories : an introduction. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996, xxii, 294. ISBN 0803958536. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat prostřednictvím přednášek a seminářů. V rámci nich se počítá také s přednáškou odborníků z oblasti sociální práce s rodinou. Mezi výukové metody patří především přednášky, diskuse v seminárních skupinách a zážitkové formy výuky.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě vypracování odborné eseje (projektu) na zvolené téma a jeho prezentace.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SPRn4440