SPRn4451 Vzdělávací supervize a koučink

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 P24b
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzdělávací supervize dle úkolově orientovaného modelu je jeden z originálních přístupů v supervizi studentských praxí. Studenti se vedle supervize naučí používat ještě další rozvojovou techniku, kterou je koučink. Hlavními cíli kurzu jsou: - seznámit účastníky s terminologií, metodami a technikami uvedeného přístupu k supervizi; - pochopit základní koncept fungování úkolově orientovaného modelu; - naučit se hlavní strukturu a fáze modelu; - aplikovat tento model při práci s klientem. Po absolvování tohoto kurzu by měli být studenti schopni využívat daného modelu při práci s klienty
Výstupy z učení
Studenti kurzu:
Porozumí hlavním funkcím supervize a budou jí používat při práci s klientem;
Naučí se fáze úkolově orientovaného přístupu;
Naučí se aplikovat úkolově orientovaný přístup;
Naučí se klást otázky v supervizím a koučovacím rozhovoru;
Chápou rozdíly v supervizní a koučovací praxi;
Naučí se fáze modelu Grow;
Naučí se aplikovat model Grow při koučování klienta;
Osnova
 • Seznámení s novým modelem vzdělávací supervize
 • Historie vzdělávací supervize v sociální práci
 • Principy efektivních instrukcí
 • Supervizní vztah
 • Osoba supervizora
 • Příprava na supervizi
 • Základní principy úkolově orientované supervize
 • Funkce úkolově orientované supervize
 • Cíle supervize
 • Úkoly a překážky v průběhu supervize
 • Aplikace úkolově orientované supervize
Literatura
  povinná literatura
 • WHITMORE, John. Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, metoda transpersonálního koučování. Translated by Aleš Lisa. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Management, 2009, 243 s. ISBN 9788072612734. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervision in the helping professions. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2006, xi, 258. ISBN 0335218172. info
 • CASPI, Jonathan. Educational supervision in social work : a task-centered model for field instruction and staff development. Edited by William James Reid. New York: Columbia University Press, 2002, x, 338. ISBN 0231108532. info
 • REID, William J. a Laura EPSTEIN. Task-centered casework. New York: Columbia University Press, 1972, vi, 275 s. ISBN 0-231-03466-0. info
  doporučená literatura
 • MUNSON, Carlton E. Handbook of clinical social work supervision. 3rd ed. Binghamton, NY: Haworth Social Work Practice, 2002, xxi, 635. ISBN 078901078X. info
 • MUNSON, Carlton E. Handbook of clinical social work supervision. 3rd ed. Binghamton, NY: Haworth Social Work Practice, 2002, xxi, 635. ISBN 078901078X. info
 • MUNSON, Carlton E. An introduction to clinical social work supervision. New York: Haworth Press, 1983, xx, 376. ISBN 0866561978. info
Výukové metody
- přednášky;
- hraní rolí;
- skupinové diskuse;
- skupinové projekty;
Metody hodnocení
- Zpracování skupinového projektu;
- Závěrečný písemný test;
(max. 100 bodů, min. 60%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2022/SPRn4451