SPRn4463 Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 17. 9. 10:00–11:40 U35, Po 20. 9. 14:00–17:40 U33, Pá 1. 10. 10:00–11:40 U35, Po 4. 10. 14:00–17:40 U33, Pá 15. 10. 10:00–11:40 U35, Po 18. 10. 14:00–17:40 U33, Pá 29. 10. 10:00–11:40 U35, Po 1. 11. 14:00–17:40 U33, Pá 12. 11. 10:00–11:40 U35, Po 15. 11. 14:00–17:40 U33, Pá 26. 11. 10:00–11:40 U35, Po 29. 11. 14:00–17:40 U33, Pá 10. 12. 10:00–11:40 U35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 67 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/67, pouze zareg.: 0/67, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/67
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je přiblížit účastníkům systemický model práce s rodinou Virginie Satirové. V kurzu se soustředíme jak na filozofii daného přístupu, tak na konkrétní metody a techniky práce s klientem a jeho rodinou v institucionálním prostředí sociální práce. Kurz má výrazný rozměr sebezkušenostní, jeho účastníci získají impulsy k osobnostnímu růstu v kontextu vlastních zkušeností z rodinných a partnerských vztahů. Účastníci kurzu jsou seznámeni s formami uplatnění modelu růstu při řešení obtížných životních situací klientů, s nimiž se setkávají při výkonu sociální práce.
Výstupy z učení
* Absolvent kurzu zná terminologii systemického modelu Virginie Satirové.
* Absolvent kurzu umí aplikovat terminologii systemického modelu Virginie Satirové při posouzení klientovy situace.
* Absolvent kurzu dokáže využít vybrané techniky systemického modelu Virginie Satirové při práci s klientem v kontextu sociální práce.
* Absolvent kurzu je schopen využít systemického modelu Virginie Satirové při zpracovávání svých zkušeností z vlastního života.
* Absolvent kurzu zná etické principy systemického modelu Virginie Satirové a dokáže je aplikovat při práci s klientem.
Osnova
 • 1/ Pojetí světa
 • 2/ Primární triáda
 • 3/ Sebezáchovná pozice
 • 4/ Kongrunce
 • 5/ Proces změny
 • 6/ Ingredience interakce
 • 7/ Transformační proces
 • 8/ Rodinná rekonstrukce
 • 9/ Sochání, metafory a mandala
 • 10/ Další prostředky změny
Literatura
  povinná literatura
 • SATIR, Virginia a Michele BALDWIN. Terapie rodiny : krok za krokem podle Virginie Satirové. Translated by Matěj Černý. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 150 s. ISBN 9788026201793. info
 • SATIR, Virginia. Model růstu : za hranice rodinné terapie. Brno: Cesta, 2005, 303 s. ISBN 8072950711. info
 • SATIR, Virginia. Kniha o rodině. Translated by Jindřiška Šolcová - Vlasta Lišková. Praha: Práh, 1994. ISBN 8090132502. info
  doporučená literatura
 • Satir, Virginia, et Michele Baldwin. 1984. Satir Step by Step: A Guide to Creating Change in Families. Palus Alta, Californiae: Science and Behavior Books.
 • SATIR, Virginia. Psychologické eseje 1963-1983. Edited by John Banmen, Translated by Matěj Černý. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016, 247 stran. ISBN 9788073879563. info
 • SATIR, Virginia. Společná terapie rodiny. Translated by Matěj Černý. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 214 s. ISBN 9788073673031. info
Výukové metody
přednášky, diskuze, demonstrace, sochání, hraní rolí
Metody hodnocení
Zkouška/demonstrace vybrané techniky práce s klientem (Student si připraví demonstraci libovolné techniky z Modelu růstu V. Satirové v práci s klientem, kterou předvede se svým kolegou(y). Součástí demonstrace je odevzdání písemného rozboru zvolené techniky v rozsahu 1 100 – 1 300 slov.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/SPRn4463