SPRn4467 Odborná praxe a supervize pro magisterské studium

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/5. Celkem 80 hodin praxe. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–11:40 P21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SPRn4467/Supervize: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podpora dalšího profesního růstu studenta, aby se z něj stal prakticko-analytický sociální pracovník. Nedílnou součástí realizace odborné praxe je její supervize.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou mít studenti prohloubeny dovednosti praktické práce s klienty a dovednosti strukturované analýzy problému a jeho řešení v oblasti životní situace klientů, organizace, osobně-pracovní.
Osnova
  • Podle témat supervidovaných: reflexe, hranice, supervize, emoce, techniky, chování, postoje, protipřenos ...
Literatura
    povinná literatura
  • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervision in the helping professions. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2006. xi, 258. ISBN 0335218172. info
    doporučená literatura
  • THOMPSON, Sue. The critically reflective practitioner. Edited by Neil Thompson. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. xi, 183. ISBN 9780230573185. info
  • Revisiting the use of self : questioning professional identities. Edited by Deena Mandell. Toronto: Canadian Scholars' Press, 2007. xv, 233. ISBN 9781551303345. info
Výukové metody
Praxe, supervize, samostudium.
Metody hodnocení
výkaz o vykonané praxi, esej, zápočet
Informace učitele
http://www.cepres-muni.cz/magisterske-praxe/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.