SPRn4480 Sociální práce s lidmi s psychózou a reforma péče o duševní zdraví

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Sokolová, DiS. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 9/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 7/30
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními koncepty psychotických poruch. Ve výuce i v seminářích bude kladen důraz na praktickou aplikaci – tj. na sociální práci s lidmi s psychózou. V rámci kurzu bude zahrnuto setkání se sociálním pracovníkem, jenž s psychotickými lidmi pracuje a studentům budou představeny jednotlivé terapeutické koncepty pro práci s lidmi s psychózou s možností konkrétního nácviku intervencí. Studentům bude představeno pojetí psychóz v rámci mezikulturního kontextu (Japonsko, Indie, USA).
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni:
aplikovat základní koncepty psychopatologie a psychoterapie lidí s psychotickými poruchami a poruchami osobnosti do sociální práce;
pracovat se specifickými intervencemi v sociálních službách pro lidi s psychotickými poruchami a poruchami osobnosti;
Osnova
 • 1. Obecný úvod: historie, co je to psychóza a její druhy z hlediska MKN10 (medicínské vymezení psychotických poruch)
 • 2. Životní situace člověka s psychotickou poruchou (kasuistika, rodina, volný čas) + možnost shlédnout odpoledne film Čistá duše
 • 3. Komparace psychiatrických, psychologických a sociálních přístupů pracovníků a jejich výklad etiologie nemoci
 • 4. Konkrétní psychologické přístupy k práci s lidmi s psychotickou poruchou (terapie)
 • 5. Skupinová práce s lidmi s psychózou
 • 6. Sociální konstruktivismus jako jeden z přístupů k práci s člověkem s psychotickou poruchou, předsudky, diskriminace
 • 7. Krizová intervence
 • 8. Porovnání péče v ČR a v zahraničí (trendy, komunitní péče)
 • 9. Beseda se sociálním pracovníkem (Práh nebo Eset)
 • 10. Pozitivní způsoby zvládání a předcházení duševním poruchám
 • 11. Rozvoj pozitivního potenciálu lidí s psychotickou poruchou
 • 12. Role sociálního pracovníka a komunikace s klientem, rodinou, v organizaci
Literatura
 • RAGINS, M. Cesta k zotavení. Přeložil Jan RŮŽIČKA, přeložil Martin FOJTÍČEK. Praha: Fokus, 2018.
 • BLAŽKOVÁ, Barbora, BUBELA Robert. Stigma a diskriminace očima právníků. Příručka vznikla v rámci projektu Zapojení peer konzultantů proti stigmatizaci. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. 2018
 • THORNICROFT, Graham. Ti, kterým se vyhýbáme: diskriminace lidí s duševním onemocněním. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, c2011.
 • NOVÁK, P. et al. Inspirace pro Centra duševního zdraví. Terst, FACT, Otevřený dialog. Praha: Fokus ČR, z. s., 2017. Podpora změny paradigmatu péče o duševní zdraví.
 • SEIKKULA, Jaakko a Tom Erik ARNKIL. Otevřené dialogy : setkávání sítí klienta v psychosociální práci. Edited by Lynn Hoffman. Vyd. 1. Brno: Narativ, 2013, xxii, 193. ISBN 9788026043461. info
 • WINKLER, Petr, Filip ŠPANIEL, Ladislav CSÉMY, Miroslava JANOUŠKOVÁ a Linda KREJNÍKOVÁ. Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení. Online. 1. vydání. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2013, 69 s. Strategie reformy psychiatrické péče. ISBN 978-80-87142-21-9. URL info
Výukové metody
Studentům přednáší 4 různí přednášející, je jim doporučena literatura k samostudiu a mají na ni být schopni pokládat kvalifikované dotazy.
Metody hodnocení
Zkouška, přednášky (75% účast), četba (povinná literatura), vědomostní test (otevřené otázky), seminární práce v rozsahu 3 stran na jedno ze tří témat
• Reflexe kurzu (přínosy a ztráty)
• Reflexe sebe sama (dokázali byste pracovat s touto cílovou skupinou a jak?)
• Reflexe vybrané knihy (Tančím tak rychle jak dokážu, Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem)
• Popis přístupu, který považujete za efektivní při práci s touto cílovou skupinou a proč?
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SPRn4480