SPRn4484 Pokročilé kvalitativní metody pro SPR

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Hubíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Kurz nevyžaduje žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s pokročilejšími kvalitativními metodami výzkumu v sociální práci. Kurz studenty připravuje na používání kvalitativních výzkumných metod, včetně využívání vhodných teorií, výzkumných plánů, metod sběru dat a metod jejich analýzy.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti ovládat následující kompetence: Rozumí teoretickým a metodologickým perspektivám kvalitativního výzkumu v sociální práci.
Jsou schopni aplikovat kvalitativní výzkumné metody v kontextu sociální práce.
Jsou schopni využívat výsledky kvalitativního výzkumu ke zlepšování praxe sociální práce.
Rozumí, jak lze kvalitativní metody aplikovat ve výzkumu sociální práce a veřejné politiky.
Osnova
 • Kurz je organizován v tématických blocích:
 • LEKCE 1: ÚVOD - kvalitativní výzkum a jeho specifika v SPR
 • Modul A: Zakotvená teorie (Navrátil, P.)
 • LEKCE 2: Zakotvená teorie: východiska
 • LEKCE 3: Postupy a procedury
 • LEKCE 4: Prezentace projektů, diskuze, otázky a odpovědi o zakotvené teorii a její aplikaci v SPR
 • Modul B: Interpretativní fenomenologická analýza (Vander, J.)
 • LEKCE 5: Interpretativně fenomenologická analýza: východiska
 • LEKCE 6: Postupy a procedury IPA
 • LEKCE 7: Prezentace projektů, diskuze, otázky a odpovědi o IPA a její aplikaci v SPR
 • Modul C: Participativní přístupy (Hubíková, O.)
 • LEKCE 8: Participativní přístup: východiska
 • LEKCE 9: Postupy a procedury participativního přístupu
 • LEKCE 10: Prezentace projektů, diskuze, otázky a odpovědi o PP a jeho aplikaci v SPR
 • Modul D: Evaluační výzkum a narativní přístup (Vander, J.)
 • LEKCE 11: Evaluační výzkum a narativní přístup
 • LEKCE 12: Postupy a procedury evaluačního a narativní přístupu
 • LEKCE 13: Prezentace projektů, diskuze, otázky a odpovědi o evaluačním výzkumu a narativní analýze a jejich aplikaci v SPR
Výukové metody
Přednášky
Skupinové diskuse
Četba
Projekty
Kritické hodnocení
Metody hodnocení
Celková kreditová zátěž: 8 kreditů

Aktivní účast: 1 kredit (20-25 hodin)
Aktivní účast na přednáškách a seminářích včetně přípravy a studia potřebných materiálů

Referát a prezentace vybrané metodologické procedury a její aplikace v SPR: 2 kredity (50-60 hodin)
Rešerše a studium literatury (20 hodin)
Psaní referátu (15-20 hodin)
Příprava a vytvoření prezentace (15-20 hodin)

Čtyři průběžné testy k jednotlivým modulům: 2 kredity (60 hodin)
Každý test: 15 hodin přípravy, celkem 60 hodin

Závěrečný úkol: projekt výzkumu: 3 kredity (75-90 hodin)
Rešerše a studium literatury (20-30 hodin)
Návrh metodologie a zpracování dat (20-30 hodin)
Sestavení a dokončení projektu (35-40 hodin)
Informace učitele
Všechny informace jsou dostupné v informačním systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.