SPRn8819 Reflexivita v sociální práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 22. 2. 14:15–17:30 P21, So 18. 4. 9:00–14:00 P21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SPRn8819/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPRn8819/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPRn8819/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPRn8819/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPRn8819/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPRn8819/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPRn8819/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPRn8819/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPRn8819/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPRn8819/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPRn8819/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Profesionální hranice jsou základním kamenem efektivní sociální práce. Existují neshody, kde přesně hraniční čáru nakreslit, ale téměř všichni souhlasí, že linka musí být nakreslena. Moderní profesionální hranice ve vztazích sociálního pracovníka a klienta jsou odvozeny z různých zdrojů. Některé z nich jsou vyvozeny z právních předpisů (vládních dokumentů), některé z nich jsou stanoveny a kodifikovány v standardech kvality sociálních služeb, některé jsou obecně považovány za osvědčené postupy, a některé z nich lze nalézt v politikách organizací a procedurách. Profesionální hranice jsou motivovány mnoha různými faktory: starostí o zdraví a bezpečnost, znalostmi o pomáhajících procesech, praktickými důvody, financováním, bezpečností klienta a pracovníků. Udržování hranic je něco jako chůze po laně, snaha o zachování rovnováhy mezi různými prvky. Sociální pracovník musí být schopen vybudovat a udržet dobrý, úzký, důvěrný vztah se svými klienty, přičemž současně udržuje profesionální odstup. Kurz je proto zaměřen na reflexi a hledání profesionálních hranic.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- zná teorie hranic, které pochází převážně ze sociální práce, poradenství a psychoterapeutického prostředí;
- rozumí principům a východiskům pro reflexi hranic profesionálního vztahu;
- reflektuje vlastní management profesionálních hranic, svoji schopnost hranice utvářet a udržovat;
Osnova
 • Lekce 1 Úvod
 • Lekce 2 Jak těsné jsou vaše hranice?
 • Lekce 3 Proč máme hranice?
 • Lekce 4 O profesionálních hranicích obecně
 • Lekce 5 Důvěrnost v profesionálním vztahu
 • Lekce 6 Začátky a konce profesionálního vztahu
 • Lekce 7 Profesionální hranice a zákon
 • Lekce 8 Narušené hranice
 • Lekce 9 Negativní důsledky narušených hranic
 • Lekce 10 Zachování hranic
 • Lekce 11 Sebepoznání
 • Lekce 12 Plán péče o sebe
 • Lekce 13 Závěrečná práce
Literatura
  povinná literatura
 • Reflective practice in social work. Edited by Christine Knott - Terry Scragg. Exeter: Learning Matters, 2007. xii,159 p. ISBN 9781844450824. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Radka JANEBOVÁ. Reflexivita v posouzení životní situace klientek a klientů sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 196 s. Recenzované monografie, 1. publikace. ISBN 978-80-7435-038-2. URL info
  doporučená literatura
 • THOMPSON, Sue. The critically reflective practitioner. Edited by Neil Thompson. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. xi, 183. ISBN 9780230573185. info
  neurčeno
 • professional boundaries
Výukové metody
- přednášky
- výzkum
- diskuse
- četba
- psané reflexe
Metody hodnocení
- průběžné testy;
- referát;
- záverečná esej
(max 100 bodů; min 60%)
Informace učitele
Celkově je možné v průběhu kurzu získat 100 bodů. Pro úspěšné dokončení kurzu je potřeba získat minimálně 60% bodů z celkového maximálního počtu bodů (60 bodů).

Hodnocení výsledků je provedeno jednou ze dvou níže uvedených metod.

1/ Při větším počtu studentů v kurzu než 30: Ke stanovení známek je užita metodika ECTS. Bodové hranice se navrhnou tak, aby výsledných hodnocení A bylo cca 10 %, hodnocení B bylo 25 %, hodnocení C bylo 30 %, hodnocení D bylo 25 % a hodnocení E bylo 10 %. Použitelnost toho návrhu závisí na dostatečné šíři bodové škály.

2/ Při menším počtu studentů než 29: A (min. 90%) 92 bodů;
B (min. 85%) 84 bodů;
C (min. 80%) 76 bodů;
D (min.70%) 68 bodů;
E (min. 60%) 60 bodů;

Povinná literatura:
COOPER, F. Professional Boundaries in Social Work and Social Care: A Practical Guide to Understanding, Maintaining and Managing Your Professional Boundaries. London : Jessica Kingsley Publishers, 2012. ISBN: 9781849052153.
O’LEARY, P; TSUI, M; RUCH, G. The boundaries of the social work relationship revisited: Towards a connected, inclusive and dynamic conceptualisation. British Journal of Social Work. United Kingdom, 43, 1, 135-153, Feb. 2013. ISSN: 0045-3102.
TRIMBERGER, GE. An Exploration of the Development of Professional Boundaries. Journal of Social Work Values & Ethics. 9, 2, 68-75, 2012. ISSN: 15536947.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SPRn8819