SPRn8834 Participativní přístup v sociální práci s klientem

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 21. 3. 14:15–17:30 P24, So 16. 5. 9:00–14:00 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 33/30, pouze zareg.: 3/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/30
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, poskytnout studentům teoretickou výbavu a praktickou podporu pro uplatnění participativního přístupu v sociální práci s klientem. Jedna třetina časové dotace kursu je věnována seznámení se základními koncepty, typologií a kategorizacemi participace a participativního přístupu. Druhá třetina časové dotace je zaměřena na praktickou aplikaci teorie při práci s vybranými cílovými skupinami klientů sociální práce. Poslední třetina je pak využita na procvičování a samostatnou práci studentů pro lepší porozumění a praktické využití získaných znalostí.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by student měl být schopen: - porozumět kontextu uplatnění participativního přístupu v sociální práci; - analyzovat možnosti uplatnění participativního přístupu v praxi sociální práce v ČR; - porovnat uplatnění participativního přístupu v České republice a dalších zemích EU; - navrhnout argumentačně promyšlený projekt implementace participativního přístupu do praxe sociální práce ve vybrané organizaci;
Osnova
  • - úvod, terminologie; - občanství, participace, participativní vládnutí; - formy, úrovně, typy participace; - role sociálního pracovníka v kontextu participace; - participativní přístup v sociální práci s dětmi (2 setkání) - participativní přístup v sociální práci s lidmi s handicapem (2 setkání); - participativní přístup v sociální práci se seniory (2 setkání); - spolupráce v kontextu participace; - limity uplatnění participativního přístupu v sociální práci;
Výukové metody
přednáška, seminář s diskusí, teoretická příprava, domácí úkoly, individuální projekt,
Metody hodnocení
písemný test, posouzení individuálního projektu,
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SPRn8834