VPL102 Sociální politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Baláž, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPLb1102 Sociální politika && ! NOWANY ( VPLb1102 Sociální politika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty základními poznatky o cílech, funkcích, principech, nástrojích a účincích sociální politiky, o její sociální a ekonomické podmíněnosti, a o aktuálních problémech i řešeních přijímaných v České republice a v zahraničí; vést přitom studenty k pochopení procesů formování sociální politiky, k pochopení role různých subjektů v procesu její tvorby, k porozumění jejím všestranným účinkům, a k osvojení si principů analýzy sociálních politik; vytvořit předpoklady k nalézání sociálně i ekonomicky vhodných řešení sociálních problémů. po dokončení kurzu studenti - budou rozumět cílům a funkcím sociální politiky - budou rozumět vazbě mezi cíli a nástroji sociální politiky - budou rozumět vazbě mezi použitím nástrojů a efekty sociální politiky - budou schopni analyzovat použití nástrojů sociální politiky z uvedených hledisek - budou schopni navrhovat vhodná řešení
Osnova
  • 1 Sociální procesy a sociální politika, vznik sociálního státu a jeho základní funkce 2 Principy a cíle sociální politiky 3 Sociální stát, jeho typy a jeho vývojová stadia 4 Sociální politika jako sociálně-politický proces Účinky sociální politiky 5 Sociální rizika a sociální zabezpečení 6 Sociální pomoc 7 Sociální pojištění 8 Prevence sociálních problémů: politika pracovního trhu 9 Sociální rozvoj a lidský kapitál: zdravotní politika Sociální rozvoj a lidský kapitál: vzdělávací politika 10 Sociální rozvoj a lidský kapitál: rodinná politika 11 Sociální rozvoj a lidský kapitál: bytová politika 12 Mezinárodní instituce a úmluvy, sociální politika EU Harmonizace a integrace systémů sociálního zabezpečení
Literatura
  • Esping-Andersen, G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism 1990. Princeton: P. Univ.Press, s. 9-38. In Sociologický časopis, 1991, č. 5. (s.. 545-567)
  • Durdisová J., Kotýnková, M., Krebs V., Poláková O., Žižková J., Vlček, M. : Sociální politika. Praha, ASPI 2002,
  • Flora P., Heidenheimer A.J: The Development of Welfare States in Europe and America .New Brunswick, Transaction Publishers 1990, s. 22-28, 37-48, 383-387.
  • Sirovátka T. (ed.) Česká sociální politika na prahu 21. století. Efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: Masarykova univerzita 2000
  • Potůček M.: Sociální politika. Praha, SLON 1995.
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, četba (povinná literatura) zpětná vazba na seminární práci
Metody hodnocení
2 testy, 5 otázek každý, bodování seminární práce zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.