VPL102 Sociální politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2011
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Šmídová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! SPP102 Sociální politika && ! SPR102 Sociální politika && ! NOW ( SPR102 Sociální politika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty základními poznatky o cílech, funkcích, principech, nástrojích a účincích sociální politiky, o její sociální a ekonomické podmíněnosti, a o aktuálních problémech i řešeních přijímaných v České republice a v zahraničí; vést přitom studenty k pochopení procesů formování sociální politiky, k pochopení role různých subjektů v procesu její tvorby, k porozumění jejím všestranným účinkům, a k osvojení si principů analýzy sociálních politik; vytvořit předpoklady k nalézání sociálně i ekonomicky vhodných řešení sociálních problémů. po dokončení kurzu studenti - budou rozumět cílům a funkcím sociální politiky - budou rozumět vazbě mezi cíli a nástroji sociální politiky - budou rozumět vazbě mezi použitím nástrojů a efekty sociální politiky - budou schopni analyzovat použití nástrojů sociální politiky z uvedených hledisek - budou schopni navrhovat vhodná řešení
Osnova
  • 1 Sociální procesy a sociální politika, vznik sociálního státu a jeho základní funkce 2 Principy a cíle sociální politiky 3 Sociální stát, jeho typy a jeho vývojová stadia 4 Sociální politika jako sociálně-politický proces Účinky sociální politiky 5 Sociální rizika a sociální zabezpečení 6 Sociální pomoc 7 Sociální pojištění 8 Prevence sociálních problémů: politika pracovního trhu 9 Sociální rozvoj a lidský kapitál: zdravotní politika Sociální rozvoj a lidský kapitál: vzdělávací politika 10 Sociální rozvoj a lidský kapitál: rodinná politika 11 Sociální rozvoj a lidský kapitál: bytová politika 12 Mezinárodní instituce a úmluvy, sociální politika EU Harmonizace a integrace systémů sociálního zabezpečení
Literatura
  • Sirovátka T. (ed.) Česká sociální politika na prahu 21. století. Efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: Masarykova univerzita 2000
  • Esping-Andersen, G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism 1990. Princeton: P. Univ.Press, s. 9-38. In Sociologický časopis, 1991, č. 5. (s.. 545-567)
  • Potůček M.: Sociální politika. Praha, SLON 1995.
  • Durdisová J., Kotýnková, M., Krebs V., Poláková O., Žižková J., Vlček, M. : Sociální politika. Praha, ASPI 2002,
  • Flora P., Heidenheimer A.J: The Development of Welfare States in Europe and America .New Brunswick, Transaction Publishers 1990, s. 22-28, 37-48, 383-387.
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, četba (povinná literatura) zpětná vazba na seminární práci
Metody hodnocení
2 testy, 5 otázek každý, bodování seminární práce zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.