EN

FSS:VPL108 Základy ekonomie - Informace o předmětu

VPL108 Základy ekonomie

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každou sudou středu 8:00–9:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 29/66, pouze zareg.: 0/66, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/66
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude po absolvování předmětu schopen: vycházet při analýze ekonomických činností lidí ze základního ekonomickému problému společnosti; posoudit selhání tržní alokace zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: vycházet při analýze ekonomických činností lidí ze základního ekonomickému problému společnosti; posoudit selhání tržní alokace zdrojů.
Osnova
 • Základní ekonomický problém společnosti
 • Domácnost na trhu zboží
 • Firma na trhu zboží
 • Rovnováha na trhu zboží
 • Domácnost na trhu práce
 • Firma na trhu práce
 • Rovnováha na trhu práce
 • Tržní alokace zdrojů
 • Makroekonomické veličiny
 • Agregátní poptávka a agregátní nabídka
 • Ekonomický cyklus a nezaměstnanost
 • Účinky makroekonomické politiky
Literatura
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 4. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxii, 709. ISBN 8071798916. info
 • SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Translated by Michal Mejstřík - Milan Sojka - Antonín Kotulan. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. xl, 1011. ISBN 802050494X. info
Výukové metody
Práce na úkolech v rámci domácích úloh. Diskuse úkolů z domácích úloh na semináři.
Metody hodnocení
Vypracování úkolů v rámci domácí úlohy.
Diskuse úkolů z domácích úloh na semináři.
Závěrečná písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/VPL108