VPL207 Sociální problematika menšin

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (přednášející)
Mgr. Petra Horová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 U23
Předpoklady
! VPLb1207 Sociální problematika menšin && ! NOWANY ( VPLb1207 Sociální problematika menšin )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je, aby studenti po jeho absolvování uměli vyvodit správné intervence do oblasti soužití a integrace menšin v ČR. Studenti budou informováni o historii a současnosti menšin v ČR, rámcově o souvisejících teoretických konceptech a o účinnosti některých realizovaných intervencích.
Osnova
 • Pojem menšiny - definície, typológie
 • Vybrané národnostné a etnické menšiny v ČR
 • Rozmanitosť spoločnosti a jej súdržnosť.
 • Identita
 • Tolerancia a intolerancia.
 • Spolunažívanie v podmienkach mnohoetnickej a mnohokultúrnej spoločnosti.
 • Integrácia menšín.
 • Prístupy k práci s menšinami.
 • Intervencie do problematiky menšín v oblasti sociálnej politiky a sociálnej práce
 • Intervencie do problematiky menšín v oblasti právnej ochrany
 • Intervencie do problematiky menšín v oblasti vzdelávania a rozvoja kultúry
 • Intervencie do problematiky menšín v oblasti politickej
Literatura
 • - Bačová, V., 1996(a). Etnická identita a historické zmeny. Bratislava: Veda. Vydavateľstvo SAV. ss. 9-12, 22-48.
 • - Menšiny ..., 1995. Menšiny a autonómia v západnej Európe. Bratislava: Nadácia Minority Rights Group Slovakia. ss. 4-9, 15-18.
 • - Girard, R., 1997. Obětní beránek. Praha: NLN. ss. 19 - 30.
 • - Novosad, L., 1997. Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením. Kapitoly ze sociologie handicapu. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Fakulta pedagogická. Skripta. ss. 9-34.
 • - Skuttnab-Kangas, T., 1995. Jazyk, gramotnosť a menšiny. Bratislava: Nadácia Minority Rights Group - Slovakia. ss 5 - 28.
 • Vztahy mezi komunitami a etnické vztahy v Evropě. Závěrečná zpráva projektu Rady Evropy. Kapitola 2: Imigranti v Evropě. Rukopis MMB. ss. 4-9.
 • Chapman, D., 1996. Možno sa vyhnúť občianskym vojnám? Volebné a ústavné modely pre etnicky rozdelené krajiny. Bratislava: Slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie.
Výukové metody
Studentům uložena literatura a zadání. Prezentace zadání na seminářích, diskuse k zadáním. Zpětná vazba formou seminárních prací.
Metody hodnocení
Přednášky Organizovaná diskuse - forma debatingu 3 testy (závěrem každého bloku) Písemná zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/VPL207