VPL800 Diplomový seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPLn8800 Diplomový seminář && ! NOWANY ( VPLn8800 Diplomový seminář ) && SOUHLAS
Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost provést samostatně výzkum a prezentovat jeho výsledky v podobě závěrečné práce. Po absolvování předmětu bude student schopen předložit závěrečnou práci v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru.
Výstupy z učení
Napsat diplomovou práci podle odborného standardu oboru; Aplikovat principy metodologie výzkumu; Znát a použít formální náležitosti odborného stylu včetně principů citace odborného textu; Aplikovat v praxi etické normy vědecko výzkumné práce;
Osnova
 • Předmět je věnován následujícím tématům: 1. Empirické šetření. 2. Interpretace empirických zjištění z hlediska výzkumných otázek. 3. Prezentace poznatků výzkumu v textu.
Literatura
  povinná literatura
 • ak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • PATTON, Michael Quinn. Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice. Fourth edition. Thousand Oaks, California: SAGE, 2015. xxi, 806. ISBN 9781412972123. info
 • SILVERMAN, David. Doing qualitative research. 4th ed. Los Angeles: Sage, 2013. xvii, 470. ISBN 9781446260142. info
 • Qualitative research : theory, method and practice. Edited by David Silverman. 1st pub. London: SAGE Publications, 1998. ix, 262. ISBN 0803976666. info
  doporučená literatura
 • Focus groups as qualitative research (Orig.) : Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. info
 • BRINKMANN, Svend a Steinar KVALE. InterViews : learning the craft of qualitative research interviewing. Third edition. Los Angeles: Sage, 2015. xviii, 405. ISBN 9781452275727. info
 • SILVERMAN, David. A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about qualitative research. Los Angeles: SAGE, 2007. 159 p. ISBN 9781412945967. URL info
 • Handbook of qualitative research. Edited by Norman K. Denzin - Yvonna S. Lincoln. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994. xii, 643. ISBN 0803946791. info
 • STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Basics of qualitative research : grounded theory procedures and techniques. Newbury Park: Sage publications, 1990. 270 stran. ISBN 0803932502. info
Výukové metody
Individuální konzultace; domácí cvičení; čtení a teoretická analýza
Metody hodnocení
Závěrečný diplomový projekt
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Tento předmět/kurs studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/VPL800