VPL801 Teorie organizace a řízení

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 21. 9. 9:00–10:30 P24, 10:45–12:15 P24, 12:30–14:00 P24, So 9. 11. 14:15–15:45 P24, 16:00–17:30 P24
Předpoklady
! VPLn8801 Teorie organizace a řízení && ! NOWANY ( VPLn8801 Teorie organizace a řízení )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by studetn měl být schopen se orientovat v odborné literatuře k věeobecnému managementu; Student by měl umět aplikovat teoretické poznatky na vedení lidí v pracovních skupinách a týmech; Student by měl být chopen analyzovat problémy mezilidských vztahů v pracovních týmech; Student by měl umět navrhnout organizaci pracovních týmů; student získá základní znalosti manažerského myšlen; Student si osvojí zásady manažerské práce a přístupů k práci s lidmi, zejména v malých pracovních skupinkách.
Výstupy z učení
Aplikovat teorie o vedení lidí v pracovních skupinách;
Identifikovat důležité rysy zákldních organizačních procesů;
Analyzovat faktory organizačního rozvoje
Osnova
 • 1. Blok – Historický vývoj managementu Úvod - Řízení a management, základní pojmy a koncepty Klasický management, doba, myšlenkové proudy, „školy“ managementu Manažerská revoluce, doba, myšlenkové proudy a navazující přístupy k managementu ve 20. století Současné trendy v managementu, doba, myšlenkové proudy 2. Blok – Vedení firmy, nastavování firemních struktur a procesů Úvod – Budování úspěšné firmy, pyramida vitality Organizace firemních dějů, odvození lidských zdrojů Základní typy organizačních struktur Role peněz v systému firmy Zajišťování stability firmy Zajišťování dynamiky firmy, vnější dynamika firmy, krocení dynamiky 3. Blok – Vedení jednotlivců, otevírání potenciálů lidí Úvod – Lidské zdroje, vlastnosti, schopnosti, postoje (loajalita) Diagnóza potenciálů jednotlivců, Žádoucí posuny v potenciálech jednotlivců Objevování příčin neúspěchů – změna postojů, Strategie vedení lidí, pyramida firemní kultury Konfliktní chování lidí – analýza a zvládání konfliktních situací Individuální vývoj pracovníka a prostor pro osobní rozvoj 4. Blok – Vedení skupin, přeměna skupiny v tým Úvod – Posuzování mezilidských vztahů Volba a strategie vztahového chování. Využívání soutěže, podpora spolupráce, regulování obětavosti, předcházení destrukci, zvládání pasivity Rozdíly mezi lidmi, konflikty ve skupině. Vznik a vývoj týmu Vlastnosti týmu, řešení věcných problémů Proces přeměny skupiny v tým Styly řízení skupin a týmů a trendy vývoje řízení
Literatura
 • BLAŽEK, L. Úvod do teorie řízení podniku. Brno: 1.ed.Vydavatelství MU, 1999. 137 str.ISBN 80-210-2085-7
 • BLAŽEK, L. Vývojové tendence podniků. Brno: Vydavatelství MU, 2003
 • DRUCKER, P.F. Postkapitalistická společnost. Praha: Management Press, 1993
 • HANDY, Ch. Hlad ducha. Postkapitalistická alternativa: Hledání smyslu v současném světě. Praha: Management Press, 1999.
 • PLAMÍNEK,J. Vedení lidí, týmů a firem, praktický atlas managementu. 1.ed. Praha: GRADA, 2002. 151 str. ISBN 80-247-0403-X
 • PLAMÍNEK, J. Teorie vitality. Cesta od managementu k leadershipu. 1.ed. Praha: Alfa Publishing, s. r. o. 2006. 165 str.ISBN_ 80_86851-36-2
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press 2002.
 • BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULEŘ. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001. 642 s. ISBN 80-85839-45-8. info
Výukové metody
blokové přednášky; samostatné studium; diskuse v kolektivech;
Metody hodnocení
dva průběžné testy; konečná ústní a písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/VPL801