VPL805 Ekonomika sociálního státu

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 21. 9. 9:00–10:30 U32, 10:45–12:15 U32, 12:30–14:00 P21, So 9. 11. 14:15–15:45 P21, 16:00–17:30 P21
Předpoklady
! VPLn8805 Ekonomika sociálního státu && ! NOWANY ( VPLn8805 Ekonomika sociálního státu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je určen studentům magisterského stupně, kteří zvládli základy ekonomie, sociální politiky (včetně sociálního zabezpečení), případně teorii pracovního trhu. Sleduje především tyto cíle: (1) objasnit vztah mezi ekonomickými a sociálními cíli a dalšími důležitými aspekty fungování sociálního státu, (2) naučit studenty aplikaci konceptů ekonomické teorie v oblasti sociální politiky tam, kde je to potřebné, (3) vysvětlit principy a možnosti financování různých oblastí sociálního státu, jejich výhody a nevýhody, (4) diskutovat komplexně soubor efektů sociálního státu (makroekonomické, mikroekonomické, redistributivní a interní efekty) stejně jako faktory, jež tyto efekty podmiňují, (5) upozornit na současné problémy v ekonomice sociálního státu v různých zemích a na způsoby jak jsou řešeny.
Výstupy z učení
Student - rozumí vazbám mezi sociálními a ekonomickými aspekty fungování sociálního státu - rozumí specifickým ekonomickým mechanismům fungování sociálního státu - je schopen rozeznat ekonomické i sociální důsledky opatření na makro a mikro úrovni - je schopen formulovat vhodná doporučení s ohledem na ekonomické aspekty fungování sociálkního státu
Osnova
 • *Tržní efektivnost a ekonomické zdůvodnění intervencí vlády *Efektivnost versus rovnost a společenský užitek *Funkce a cíle sociálního státu, teorie veřejné volby *Sociální spravedlnost a role státu *Financování veřejných statků *Dynamika deficitů a veřejného dluhu *Sociální pojištění *Příjmové nerovnosti a chudoba *Veřejně poskytované statky a služby *Ekonomické účinky sociálního státu a problém jejich eliminace *Interní efektivita sociálního státu a současné trendy
Literatura
 • BARR, N. A. The economics of the welfare state. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1993. xv, 495. ISBN 0198774281. info
 • Current issues in the economics of welfare. Edited by Nicolas Barr - David Whynes. 1. ed. Houndmills: Macmillan, 1993. xi, 257 s. ISBN 0-333-55695-X. info
 • DORNBUSCH, Rudiger a Stanley FISCHER. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: SPN, 1994. 602 s. ISBN 8004255566. info
 • LE GRAND, Julian, Carol PROPPER a Ray ROBINSON. The Economics of social problems. 3rd ed. London: Macmillan, 1992. xi, 262 s. ISBN 0-333-55258-X. info
 • Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost :výzvy a cesty vpřed do 21. století : Bílá kniha. Translated by Zdeněk Masopust. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1994. 147 s. ISBN 80-85864-03-7. info
 • NORDHAUS, A. a Paul SAMUELSON. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1991. 1011 s. :. info
 • Sociální zabezpečení : (vybrané texty). Edited by Tomáš Sirovátka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 187 s. ISBN 802101671X. info
 • MISSOC :community information system on social protection : social protection in the member states of the European Union. Luxembourg: Office for official publications of the European communities, 1999. 691 s. ISBN 92-828-6363-8. info
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 8071694541. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, četba (povinná literatura)
Metody hodnocení
Domácí úkoly; zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/VPL805