VPL816 Programy sociálniho rozvoje organizací

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Pospíšilová (cvičící)
Mgr. Kristína Chudá (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 19. 10. 9:00–10:30 P51 Posluchárna V. Čermáka, 10:45–12:15 P51 Posluchárna V. Čermáka, 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 30. 11. 14:15–15:45 P51 Posluchárna V. Čermáka, 16:00–17:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! VPLn8816 Programy sociálního rozvoje && ! NOWANY ( VPLn8816 Programy sociálního rozvoje ) && ! SEMESTR ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz dává odpověď na otázku: Co je sociální rozvoj v pracovních organizacích a jak jej zabezpečovat.
Studenti by na konci kurzu měli:
- Znát povahu různých rizik spojených s oblastí sociálního rozvoje.
- Znát vhodné nástroje řešení a umět navrhnout řešení pro identifikovaná sociální rizika.
- Být schopni reflektovat organizační strategie včetně personální strategie, strategie organizačního rozvoje a mimo-organizační kontext (např. veřejnou politiku).
- Být schopni analyzovat problémy nebo situace a nástroje v oblasti sociálního rozvoje.
- Reflektovat potřebu komunikace a zvláště potřebu komunikace a vyjednávání při řešení problémů a rozvoj potřebných dovedností.
Výstupy z učení
Studenti by na konci kurzu měli:
- Samostatně vypracovat logický a konsistentní písemný návrh odpovídající na řešení problému.
- Samostatně aplikovat teoretické a empirické poznatky získané v tomto předmětu (a předchozích základních předmětech studia).
- Prokázat analytické schopnosti pro posouzení konkrétního problému nebo situace.
- Prokázat znalosti a schopnost aplikace konkrétní metodiky řešení problému.
Osnova
 • 1) Úvod do sociálního rozvoje.
 • 2) Programy sociálního rozvoje.
 • 3) Analýza poznatků pro program sociálního rozvoje.
 • 4) Vytváření programu sociálního rozvoje.
 • 5) Podnikatelská etika.
 • 6) Společenská odpovědnost organizace.
 • 7) Rozvoj lidského a sociálního kapitálu.
 • 8) Učící se organizace.
 • 9) Rovné příležitosti mužů a žen.
 • 10) Nerovnováha mezi prací a rodinou.
 • 11) Management diverzity.
 • 12) Motivace a stabilizace zaměstnanců.
Literatura
  povinná literatura
 • Allison, Michael, Kaye, Jude (2005). Strategic Planning for Non Profit Organizations, John Viley and Sons: Hoboken, str. 125-152.
 • GRASSEOVÁ, Monika a KOL. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2. info
  neurčeno
 • A Handbook of personnel management practice (Orig.) : Personální management [Grada Publishing, 1999]. info
 • Cahusac E, Kanji S (2014) Giving up: How gendered organizational cultures push mothers out. Gender, Work & Organization 21(1): 57–70.
 • Branham, Leight (2009) 7 skrytých důvodů proč zaměstnanci odcházejí z firem. Praha: Grada Publishing. (str. 29-41)
 • Eger, Ludvík, 2009. Diverzity management, Praha: Česká andragogická
 • Esping-Andersen, G. 2009. The Incomplete Revolution: Adapting to Women's New Roles. Cambridge: Malden, Polity Press. Str. 1-110. (v knihovně)
 • Taylor-Gooby, P. 2004. New Risks and Social Change. Pp. 1-28. In Taylor-Gooby, P. (ed.). New risks, new welfare: the Transformation of the European Welfare State. New York: Oxford Univerzity Press.
 • Bičáková, A.; Kalíšková, K. 2015. Od mateřské k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce. IDEA studie 8 / 2015
 • Od mateřské k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce
 • Acker, J. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: Theory of Gendered Organizations. Gender & Society 2 (139): 139-158.
 • Hill, E.J.; Weiner, S.P. 2003. Work/Life Balance Policies and Programs. In: Edwards, J.E; Scott, J.C.; Raju, N.S. 2003. The Human Resources Program-Evaluation Handbook. Sage Publication, Inc. Str. 447-468
 • Veselý, A., 2006. Teorie mnohačetných forem kapitálů. Pražské sociálně vědní studie. Praha: CESES, FSV UK a FF UK. (dostupné na: http://publication.fsv.cuni.cz)
 • Barth, Regine, Wolff Franzizska (2009). „Corporate Social Responsibility and sustainability impact: opening the arena“. Pp 3-25 In Barth, Regine, Wolff Franzizska (eds.) Corporate Social Responsibility in Europe. UK/USA: Edward Edgar. (čti str. 3-19)
 • SENGE, Peter M. Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace. Translated by Irena Grusová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 439 s. ISBN 9788072611621. info
 • KŘÍŽKOVÁ, Alena a Karel PAVLICA. Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 155 s. ISBN 8072611178. info
 • TICHÁ, Ivana. Učící se organizace. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 1999. 56 s. ISBN 80-213-0574-6. info
 • WERTHER, William B. a Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 808560504X. info
Výukové metody
Přednášky. Samostudium - studentům uložena literatura. Seminární práce. Opakovaná zpětná vazba na seminární práci.
Metody hodnocení
Opakovaná zpětná vazba na seminární práci. Zkouška - posouzení vypracované expertizy k zadanému tématu.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/VPL816