VPLb1118 Kvantitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po dokončení předmětu bude student schopen: vymezit výzkumný problém, formulovat výzkumnou otázku a vhodně navrhnout empirické šetření.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat základní výzkumné designy; - určit typy validity ve společensko vědním výzkumu; - připravit operacionalizaci výzkumných otázek - navrhnout jednoduchý výzkumný projekt
Osnova
 • Vědecké poznání a výzkumný proces
 • Operacionalizace
 • Kvantitativní popis a kvantitativní vysvětlení
 • Teorie a výzkum
 • Výzkumné designy. Experiment a statistické šetření
 • Validita a reliabilita
 • Sběr dat pomocí dotazníku
 • Výběr vzorku
 • Sběr a analýza sekundárních dat
Literatura
  povinná literatura
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • NOWAK, Stefan. Metodologie sociologických výzkumů : obecné problémy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1975. 411 s. URL info
Výukové metody
Skupinové řešení a diskuse úkolů na semináři.
Metody hodnocení
Tři blokové písemné zkoušky. Závěrečná písemná zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.