VPLb1157 Demografie

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Josef Pitner, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Josef Pitner, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Posluchači budou detailně seznámeni s principy demografické analýzy, se strukturou a zásadami statistického výkaznictví v oblasti lidských zdrojů a s postupy užívanými v procesu analýzy pracovního trhu. Osvojí si i zásady korektní analýzy časové a komparativní, jejichž provádění (a to zejména v oblasti pracovních sil) je mimořádně náročné na rozsah i úroveň teoretických znalostí. Významná pozornost při výuce bude věnována i problematice regionálních trhů práce, migrace pracovní síly, populačním projekcím, možnostem statistického prognózování na pracovním trhu a problematice řízení lidských zdrojů v ČR na úrovní národní i regionální.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni:
popsat základní demografické ukazatele a stěžejní charakteristiky populace, jejich zjišťování a vyhodnocování;
Osnova
 • Výuka bude rozvržena do 12 témat, rozčleněných do následujících tří základních bloků: A. Úvod do demografie, demografické ukazatele a jejich analýza (kapitoly 1 - 5). B. Trh práce a jeho demografické aspekty, zdroje dat a jejich využití (kapitoly 6 - 9). C. Populace, populační vývoj, populační politika (kapitoly 10 - 12).
Literatura
  povinná literatura
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Anti-ageing procedures acceptance as a (prospective) measure of social stratification? In Population Aging: Challenges and Opportunities - International Conference. 2017. URL info
 • PAVLÍK, Zdeněk, Jitka RYCHTAŘÍKOVÁ a Alena ŠUBRTOVÁ. Základy demografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 732 s. URL info
  doporučená literatura
 • VOKNĚROVÁ, O. (2000): Statistické klasifikace a číselníky. In: Statistika, ročník 37, č. 8 - 9, s. 395 – 412.
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, J FUKAN, B LAZAROVÁ a KOL. Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012. 160 s. ISBN 978-80-904531-5-9. info
 • KEYNES, John Maynard. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Translated by Miloš Stádník. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 386 s. URL info
  neurčeno
 • Strategy of human resources development for the Czech republic (Souběž.) : Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. info
 • PITNER, J., TOUŠEK, V. (1993): K výpočtu míry nezaměstnanosti v České republice. In: Statistika, roč. 30, č. 11, s. 439 - 447.
 • KOTÝNKOVÁ, Magdalena a Otakar NĚMEC. Lidské zdroje na trhu práce : vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU. 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2003. 199 s. ISBN 8086419487. info
 • CAZES, Sandrine a Alena NEŠPOROVÁ. Transformace trhů práce střední a východní Evropy : pružnost trhu a ochrana pracovníka. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003. 150 s. ISBN 8086552780. info
 • SPĚVÁČEK, Vojtěch a A KOL. Transformace české ekonomiky : politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha: Linde, 2002. 525 s. ISBN 80-86131-32-7. info
 • Economics (Orig.) : Ekonomie [Samuelson, 1991] : Ekonomie [Samuelson, 1995]. 13. ed. New York: McGraw-Hill, 1989. info
Výukové metody
Přednášky, seminární práce
Metody hodnocení
Test, hodnocení seminární práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/VPLb1157