VPLn4402 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 8:00–9:40 U53
Předpoklady
! VPL402 Politika zaměstnanosti && ! NOWANY ( VPL402 Politika zaměstnanosti )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s principy, cíli, nástroji a účinky politiky zaměstnanosti a politiky pracovního trhu. Vést přitom posluchače k pochopení vazeb mezi ekonomickými a sociálními mechanismy, které ovlivňují funkce politiky pracovního trhu. Seznámit posluchače s metodami analýzy pracovního trhu a politiky pracovního trhu, dále se zásadami tvorby a uplatňování opatření a projektů v oblasti zaměstnanosti.
Výstupy z učení
po absolvování předmětu studenti - chápou smysl použití jednotlivých nástrojů politiky zaměstnanosti ve vazbě na problémy trhu práce - jsou schopni identifikovat nejvhodnější nástroje - jsou schopni analyzovat efekty opatření aktivní politiky - jsou schopni navrhovat konkrétní řešení problémů trhu práce
Osnova
 • I. Celkový rámec, cíle a strategie 1. Implikace pro politiku trhu práce vyplývající z teorie trhu práce 2. Politika zaměstnanosti: makroekonomická regulace poptávky po práci 3. Politika pracovního trhu II. Pasivní a aktivní politika pracovního trhu 4. Kompenzace příjmu v nezaměstnanosti a rozbor schémat kompenzace příjmu v nezaměstnanosti 5. Vývoj aktivní politiky pracovního trhu 6. Aktivní politika pracovního trhu - zásady a typy opatření 7. Politika pracovního trhu v České republice a její specifika 8. Perspektivy vývoje politiky zaměstnanosti a politiky pracovního trhu III. Účinky politiky a jejich hodnocení 9. Účinky politiky pracovního trhu 10. Analýza účinků politiky pracovního trhu
Literatura
  povinná literatura
 • Layard R. Nickell S., Jackman R.: The Unemployment Crisis. Oxford Univ. Press, 1995, s. 90-109.
 • Calmfors L. Active Labour Market Policy and Unemployment. A Framework for the Analysis of Crucial Design Features. Paris, OECD 1994
 • Sirovátka T.: Politika pracovního trhu, MU v Brně, 1995.
 • Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost (Bílá kniha). Praha, Ustav mezinárodních vztahů, 1995, s. 9-55, 113-147.
 • OECD 2005. Employment Outlook. Chapter 4: Labour Market Programmes and Activation Strategie: Evaluating the Impacts (www. oecd.org)
 • Berkel, R.; Graaf, W.; Sirovátka, T. (eds.). 2012. Governance of the Activation policies in Europe. International Journal of Sociology and Social Policy. Volume 32, No 5/6,
 • Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P. 2014. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. MUNIpress
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Brno: MUNIpress
 • Nicaise I. et al. „Pitfalls and Dilemmas in Labour Market Policies for Disadvantaged Groups and How to Avoid Them.“ European Journal of Social Policy 1995, 5: 199-217.
  doporučená literatura
 • OECD 2012. Employment Outlook. Chapter 1: Waiting for the Recovery: OECD Labour Markets in the Wake of the Cisis, Chapter 2: What Makes Labour Markets Resilient During Recession?,
 • Winkler, Jiří - Žižlavský, Martin (eds) 2004. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno : Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita.
 • Serrano Pacual, A., Magnusson, L. Reshaping Welfare States and Activation Regimes. Oxford: Peter Lang.
 • Sirovátka, T,. Mareš, P. (eds) 2003. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita.
 • deKonning J. 2001. Labour Market Policy and Unemployment. Cheltenham: Edward Elgar,
 • Clasen J., Clegg, D. 'Regulating the risk of unemployment. National adaptations to post-industrial labour markets in Europe'. Oxford University Press
 • Národní program reforem 2008-2010.
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly, četba (povinná literatura) seminární práce a zpětná vazba na ni
Metody hodnocení
2 testy 5 otázek, každý, bodování seminární práce a hodnocení zkouška
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/VPLn4402