VPLn4419 Současné problémy veřejné a sociální politiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
!( VPL419 Současné problémy soc. pol. , VPL585 Contemporary problems in WS , VPLn4585 Contemporary problems in WS ) && ! NOWANY ( VPL419 Současné problémy soc. pol. , VPL585 Contemporary problems in WS , VPLn4585 Contemporary problems in WS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 31 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/31, pouze zareg.: 0/31
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubit poznatky o soudobé české sociální politice v evropském kontextu a rozvíjet schopnost studentů tvůrčím způsobem aplikovat teoretické, metodologické a věcné poznatky získané v jiných předmětech při analýze, hodnocení a přípravě sociálně-politických řešení aktuálních problémů sociální politiky v České republice.
Výstupy z učení
Výstupy z učení - na konci kurzu - je student schopen rozeznat základní dilemata řešená v soudobé sociální politice - formulovat kriteria k hodnocení jakým způsobem jsou dilemata řešena - operacionalizovat k nim indikátory - provést hodnocení politik v různých oblastech - koncipovat vlastní návrhy na řešení těchto dilemat
Osnova
 • Témata Téma 1 Důchodová reforma; Téma 2 Politika zaměstnanosti Téma 3 Koncepce a realita rodinné politiky; Téma 4 Sociální pomoc a sociální služby v kontextu sociálního začleňování. Každé téma je diskutováno ve třech seminářích: 1 Obecná východiska řešení. Etické volby. 2 Rozbor a hodnocení současných a navrhovaných řešení. 3 Vypracování a zdůvodnění vlastních (alternativních) řešení.
Literatura
  povinná literatura
 • Esping Andersen, G., Gallie, D., Hemerijck, A. a J. Myles 2002. Why We Need a New Welfare State? A New Welfare Architecture for Europe. Oxford: Oxford University Press.
 • Gallie D., Paugam S. Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe. Oxford Univ. Press 2000,
 • Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi, MU, 2014
 • Van Berkel, R. W. de Graaf, T. 2011. The Governance of Active Welfare States. Pp. 1-21. In The Governance of Active Welfare States in Europe. Houndmills, Basingstoke: Palgrave, Macmillan.
 • Leitner, S. (2003), ‘Varieties of Familialism. The caring function of the family in comparative perspective.’ European Societies 5(4), pp. 353-375.
 • Saxonberg, S., Sirovátka, T. 2006 Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe. Journal of Comparative Policy Analysis 8 (2): 189-206.
 • Castles, F.G. 2003. "The world turned upside down: below replacement fertility, changing preferences and family-friendly public policy in 21 OECD countries." Journal of European Social Policy 13 (3): 209-227.
 • Saraceno, Ch. (ed) 2002. Social Assistance Dynamics in Europe. National and Local Poverty Regimes. Bristol: The Policy Press,
  doporučená literatura
 • Potůček, M. 1999. Křižovatky české sociální reformy. Praha: SLON.
 • Ringen, S. 1987. The Possibility of Politics. Oxford University Press.
 • Sirovátka, T. 2000. Česká sociální politika na prahu 21, století: efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: MU
Výukové metody
Zadání literatury a úkolů k zpracování. Prezentace úkolů na semináři, diskuse. Zpětná vazba na seminární práci.
Metody hodnocení
kontrola domácích úkolů na každý seminář hodnocení seminární práce zkouška - diskuse k práci
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.