VPLn4501 Teorie pracovního trhu

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL501 Teorie pracovního trhu && ! NOWANY ( VPL501 Teorie pracovního trhu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 2/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/45
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s ekonomickými a sociologickými teoriemi fungování pracovního trhu. Vést přitom posluchače k pochopení vazeb mezi ekonomickými a sociálními mechanismy, které ovlivňují funkce pracovního trhu. Seznámit posluchače s metodami analýzy pracovního trhu.
Výstupy z učení
Výstupy z učení Po absolvování předmětu student - rozumí procesům na trhu práce - chápe souvislosti intervencí do trhu práce - je schopen analyzovat problémy trhu práce - je schopen formulovat v obecné rovině možnosti intervencí
Osnova
 • Makaroekonomická perspektiva, růst a nezaměstnanost, inflace a nezaměstnanost, typy nezaměstnanosti. Parciální perspektiva: utváření nabídky práce a poptávky po práci. Statická rovnováha na trhu práce, dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost. Dynamická rovnováha, teorie job search. Hystereze trhu práce. Institucionální teorie. Segmentace trhu práce. Neokeynesiánské teorie.
Literatura
  povinná literatura
 • • Burda M. : Unemployment, labour markets and structural change in Eastern Europe, Economic Policy, 16, April 1993 : 102-118
 • Layard R. Nickell S., Jackman R. : The Unemployment Crisis. Oxford Univ. Press, 1995,
 • Samuelson P.A. , Nordhaus W.D.: Ekonomie, Praha : Svoboda,1991.
 • Burda M., Wyplosz Ch. Macroeconomics. A European Text. Oxford Univ. Press 1997,
 • • Sirovátka T. : Politika pracovního trhu, Masarykova univerzita, 1995
 • • Wilthagen, T., Tros, F. and van Lieshout, H. 2004. Towards ‘flexicurity’?: balancing flexibility and security in EU member states. European Journal of Social Security 6 (2): 113-136.
  doporučená literatura
 • • Sirovátka T.: Marginalizace na pracovním trhu : příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly, Masarykova univerzita, 1997
 • • Dornsbusch R., Fischer S. : Makroekonomie, Praha SPN, 1994
 • Jordi Gual : The Social Challenge of Job Creation, Brookfield, Edward Elgar 1996,
 • • Elliott R.F. : Labour Economics, Mc Graw-Hill 1991
Výukové metody
Přednášky. Studenti studují literaturu. Zadány domácí úkoly. Prezentace úkolů na semináři, diskuze,
Metody hodnocení
domácí úkoly a jejich prezentace a diskuse k nim 2 písemné testy po 5 otázkách, body zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.