VPLn4590 Vybrané problémy metod výzkumu - kvantitativní strategie

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 P21
Předpoklady
! VPL590 Problémy met. v. kvantitativní && ! NOWANY ( VPL590 Problémy met. v. kvantitativní )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
- Otestovat a doplnit metodologické znalosti studentů ohledně poznatků získaných v bakalářském stupni studia
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat základní výzkumné designy; - určit typy validity ve společensko vědním výzkumu; - připravit operacionalizaci výzkumných otázek - navrhnout jednoduchý výzkumný projekt - teoreticky poznat základní metody statistické analýzy
Osnova
 • - Test znalostí - Lekce - Semináře - Doporučení vhodné literatury - Samostudium - Opakovaný test znalostí
Literatura
  povinná literatura
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
  doporučená literatura
 • OCHRANA, František. Metodologie vědy : úvod do problému. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 9788024616094. info
 • VAUS, D.A. de. Surveys in social research. 4th ed. London: UCL press, 1998. xii, 411 s. ISBN 1-85728-542-5. info
  neurčeno
 • BRYMAN, Alan. Social research methods. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2012. xli, 766. ISBN 9780199588053. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 695 s. ISBN 9788073674823. info
 • PATTON, Michael Quinn. Qualitative research & evaluation methods. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002. xxiv, 598. ISBN 0761919716. info
Výukové metody
Přednášky, seminář, samostudium
Metody hodnocení
Test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/VPLn4590