ZUR300k Profesionální projev

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Luštická (cvičící)
MgA. Tereza Páclová (cvičící)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
Mgr. Barbora Telferová (cvičící)
Bc. Monika Fűrstová (pomocník)
Mgr. Jan Miškov (pomocník)
Mgr. Martin Vérteši (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 16:00–17:40 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní povědomí o jednotlivých složkách profesionálního mluveného projevu. Kurz se zaměří zejména na jeho formální stránku. Výuka bude založena na praktických cvičeních, díky kterým si studenti vyzkouší práci s hlasem a různé typy profesionálního mluveného projevu používané zejména v oboru žurnalistiky.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, proces komunikace a jeho specifika v profesionálním projevu mluvčích/žurnalistů
 • 2. Improvizace, mluvní cvičení
 • 3. Ortoepie, práce s hlasem, cvičení artikulace, relaxační techniky
 • 4. Intonace, příprava a čtení zprávy
 • 5. Kontakt s respondentem, telefonát
 • 6. Argumentace, logika vyjadřování
 • 7. Zpovídání respondenta, natáčení synchronu
 • 8. Vedení rozhovoru + HOST
 • 9. Mluvení na kameru, stand-up
 • 10. Živý vstup
 • 11. Analýza vlastních záznamů a porovnání s profesionály
Výukové metody
praktická cvičení, úkoly ve dvojici, mluvní cvičení, domácí příprava, práce za použití audiovizuální techniky
Metody hodnocení
Požadována je prezence a aktivní účast (max. 2 omluvené absence). Vypracování a odevzdání dílčích úkolů během semestru: 1) audio čtená zpráva na zadané téma (po 4. semináři); 2) video záznam "živého vstupu" (po 10. semináři); 3) písemně – reflexe kurzu formou polostrukturovaného dotazníku (po 11. týdnu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/ZUR300k