ZURb1113 Metody novinářské práce

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Rostislav Vrzal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Boček (cvičící)
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Bc. Blanka Farkašová (cvičící)
Mgr. Dana Mazancová, DiS. (cvičící)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (cvičící)
Mgr. Jan Pospíšil (cvičící)
Mgr. Lukáš Slavík (cvičící)
Ing. Bc. Miloš Šenkýř (cvičící)
PhDr. Jan Tomandl (cvičící)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Štěpán Žádník (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 19. 2. 10:00–11:40 AVC, St 26. 2. 10:00–11:40 AVC, St 4. 3. 10:00–11:40 AVC, St 11. 3. 10:00–11:40 AVC, St 18. 3. 10:00–11:40 AVC, St 25. 3. 10:00–11:40 AVC, St 1. 4. 10:00–11:40 AVC, St 22. 4. 10:00–11:40 AVC, St 13. 5. 10:00–11:40 AVC
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZURb1113/01: Čt 20. 2. 10:00–11:40 PC54, Čt 27. 2. 10:00–11:40 PC54, Čt 5. 3. 10:00–11:40 PC54, Čt 12. 3. 10:00–11:40 PC54, Čt 19. 3. 10:00–11:40 PC54, Čt 26. 3. 10:00–11:40 PC54, Čt 2. 4. 10:00–11:40 PC54, Čt 9. 4. 10:00–11:40 PC54, Čt 23. 4. 10:00–11:40 PC54, Čt 30. 4. 10:00–11:40 PC54, Čt 7. 5. 10:00–11:40 PC54, Čt 14. 5. 10:00–11:40 PC54, J. Čuřík
ZURb1113/02: Čt 20. 2. 14:00–15:40 PC54, Čt 27. 2. 14:00–15:40 PC54, Čt 5. 3. 14:00–15:40 PC54, Čt 12. 3. 14:00–15:40 PC54, Čt 19. 3. 14:00–15:40 PC54, Čt 26. 3. 14:00–15:40 PC54, Čt 2. 4. 14:00–15:40 PC54, Čt 9. 4. 14:00–15:40 PC54, Čt 23. 4. 14:00–15:40 PC54, Čt 30. 4. 14:00–15:40 PC54, Čt 7. 5. 14:00–15:40 PC54, Čt 14. 5. 14:00–15:40 PC54, J. Čuřík
ZURb1113/04: Pá 10:00–11:40 PC54, R. Burgr
ZURb1113/05: Pá 12:00–13:40 PC54, R. Burgr
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 62/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami novinářské práce. Předmět je zaměřen na metody vyhledávání, zpracování a prezentace informací běžné v profesionální novinářské práci, studenti budou tyto znalosti schopni aplikovat na praktické zadání a úkoly v seminářích. Absolvování předmětu je mimo jiné klíčové pro zvládnutí tvůrčí žurnalistické bakalářské práce. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování předmětu: znají metody novinářské práce a umí je aplikovat na praktické úkoly; umí kriticky hodnotit zdroje informací, vyhledávat je, pracovat s nimi a analyticky zpracovávat informace, které od zdrojů získají; dokáží samostatně získat relevantní informace pro novinářskou práci a vytvořit z nich odpovídající novinářský produkt.
Osnova
 • Témata: 1. Základní pravidla metod novinářské práce. 2. Vyhledávání zdrojů informací, práce se zdroji a informacemi, typologie zdrojů informací. 3. Vyhledávání informací na internetu. 4. Práce s databázemi (práce s agenturními databázemi, např. Infobanka ČTK; práce s mediálními databázemi, např. Anopress, Newton Media; práce s veřejnými databázemi, např. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí apod.). 5. Získávání informací v archivech (historický výzkum, média jako historický pramen). 6. Rešerše. 7. Rozhovor a dotazování jako novinářské metody zjišťování informací. 8. Pozorování jako novinářská metoda zjišťování informací. 9. Práce s informacemi - vyhledávání, třídění, analýza, interpretace. 10. Analýza a interpretace dat v žurnalistice. 11. Etika a legislativa vztahující se na práci se zdroji a informacemi.
Literatura
 • GEORGE-PALILONIS, Jennifer. A practical guide to graphics reporting : information graphics for print, web & broadcast. Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. viii, 220. ISBN 9781138891302. info
 • LEE-POTTER, Emma. Interviewing for journalists. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. x, 209. ISBN 9781138650237. info
 • EDWARDS, Vanessa. Research skills for journalists. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xi, 247. ISBN 9781408282977. info
 • DICK, Murray. Search : theory and practice in journalism online. 1st ed. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013. ix, 153. ISBN 9780230301894. info
 • COHN, Victor, Lewis COPE a Deborah COHN RUNKLE. News & numbers : a writer's guide to statistics. 3rd ed. Malden: Wiley-Blackwell, 2012. xv, 181. ISBN 9781405160964. info
 • Journalists, sources and credibility : new perspectives. Edited by Matt Carlson - Bob Franklin. New York: Routledge, 2011. viii, 203. ISBN 9780415835039. info
 • ADAMS, Sally a Wynford HICKS. Interviewing for journalists. 2nd ed. New York: Routledge, 2009. 249 p. ISBN 9780415477758. info
 • ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 205 s. ISBN 9788024616612. info
 • CALLAHAN, Christopher a Leslie-Jean THORNTON. A journalist's guide to the Internet : the Net as a reporting tool. Boston: Allyn and Bacon, 2007. x, 134. ISBN 9780205565955. info
 • Ó DOCHARTAIGH, Niall. Internet research skills : how to do your literature search and find research information online. Los Angeles: Sage Publications, 2007. x,169 p. ISBN 9781412911139. info
 • PERLICH, Martin. The art of the interview : a guide to insightful interviewing. Los Angeles: Silman-James Press, 2007. x, 131. ISBN 9781879505933. info
 • Tisk a politické strany : sborník referátů připravených pro nerealizovanou konferenci "Tisk, jeho místo a role v dějinách a současnosti politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1860-2000" v Olomouci ve dnech 14.-. Edited by Pavel Marek. Olomouc: Moneta-FM, 2001. 196 s. ISBN 9788090096554. info
 • ČAPKA, František a Jaroslav VACULÍK. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 104 s. Úvod do studia. ISBN 987-80-210-3393-2. info
 • ZWETTLER, Otto, Jaroslav VACULÍK a František ČAPKA. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. In Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. ISBN 80-210-1366-4. info
 • PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1980. 441 s. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuse, čtení, simulovaná výuka
Metody hodnocení
Studenti zpracují v průběhu semestru minimálně tři seminářové úkoly, které budou součástí celkového hodnocení kurzu, na závěr kurzu musí absolvovat písemný zkouškový test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.