ZURb1227 Tiskový mluvčí

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Iva Librová, MBA (přednášející), Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 AVC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat studentům základní teoretické a praktické informace o náplni činnosti pracovníka na pozici tiskový mluvčí. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Předmět připravuje prostřednictvím nabytých znalostí budoucí novináře na styk s profesionály na pozici tiskových mluvčích v žurnalistické praxi, ale také studentům přináší základní informace pro uplatnění přímo na obdobných pozicích jako je tiskový mluvčí. Na konci semestru jsou studenti schopni vysvětlit práci tiskového mluvčího, jeho roli a postavení v instituci, dokážou analyzovat jeho profil, popsat fungování tiskového oddělení a rozumět zákonům souvisejícím s náplní činnosti tiskového mluvčího. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni uplatnit nabyté znalosti v praxi.
Osnova
 • Osnova: 1. Profil tiskového mluvčího (kvalifikační předpoklady, dovednosti, náplň práce). 2. Tisková zpráva a tiskové prohlášení (teorie, ukázky). 3. Tisková konference, brífink (teorie, rozdíl mezi oběma pojmy). 4. Pozvánka novinářům na akce instituce (ukázky). 5. Vztah a komunikace s novináři a redakcemi (navazování, obnovování, udržování a rozvoj kontaktů, aktualizace databází). 6. Technické náležitosti tvorby tiskových podkladů a komunikace, fotodokumentace akcí instituce, rozesílání zpráv. 7. Fungování tiskového oddělení či střediska (stálé, dočasné, vytváření zázemí pro novináře při akcích instituce). 8. Zařazení tiskového mluvčího uvnitř instituce (role, vztahy s vedením organizace, postavení, kompetence); tiskový mluvčí a zpravodaj dané instituce. 9. Tiskový mluvčí a webové stránky instituce. 10. PR články, vytváření publicity instituce i jejích představitelů. 11. Výkon funkce tiskového mluvčího při krizových situacích (havárie, evakuace, povodně apod.). 11. Zákony související s náplní činnosti tiskového mluvčího (tiskový zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon na ochranu osobních údajů). 12. Ceremoniální a protokolární náležitosti, etiketa, diplomatický protokol. Osnova seminářů: 1. Tisková zpráva: cvičení, rozbor, vyhodnocení, zpětná vazba. 2. Příprava a moderování tiskové konference: cvičení, rozbor, vyhodnocení, zpětná vazba. 3. Pozvánka novinářům na vybranou akci: cvičení, rozbor, vyhodnocení, zpětná vazba. 4. Nácvik vystoupení před kamerou, rozbor, zpětná vazba. 5. PR články: cvičení, rozbor, vyhodnocení, zpětná vazba.
Literatura
  povinná literatura
 • • CHUDINOVÁ, Eva a Andrej Tušer. Kompetentný hovorca. Bratiskava: Eurokódex, 2013. ISBN 978-80-8155-019-5.
 • ŠVEHLA, Martin a Milan KAŠÍK. Tiskový mluvčí : řízená komunikace s veřejností. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2013. 134 s. ISBN 9788074080951. info
 • FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění : jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 3., rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 214 s. ISBN 9788024739267. URL info
 • SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 239 s. ISBN 9788024728667. URL info
  doporučená literatura
 • BEDNÁŘ, V. Mediální komunikace pro management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 153 s. ISBN 978-80-247-3629-7. info
 • ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. Photo by Filip Habart. 2. rozš. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 268 s. ISBN 9788020419545. info
 • VĚRČÁK, Vladimír, Jana GIRGAŠOVÁ a Renata LIŠKAŘOVÁ. Media relations není manipulace. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2004. 136 s. ISBN 8086119432. info
 • CAYWOOD, Clarke L. Public relations : řízená komunikace podniku s veřejností. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xxxvii, 60. ISBN 8072268864. info
 • BAJČAN, Roman. Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2003. 147 s. ISBN 8072610961. info
 • POSPÍŠIL, Pavel. Efektivní public relations a media relations. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. xvii, 153. ISBN 8072268236. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, exkurze, studium předepsané literatury. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem, rozpravou o problematice kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/ZURb1227