ZURd0002 Teoretická část dizertační práce I

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je věnován individuální práci studenta na přípravě teoretické expozice dizertační práce a je primárně založen na práci s teoretickou a empirickou literaturou pokrývající oblast vymezenou tématem dizertační práce. Práce v předmětu se tak soustředí na (1) identifikaci a četbu teoretické literatury konstituující obecná teoretická východiska práce a (2) literaturu ustavující aktuální stav vědění v dané oblasti. Cílem kurzu je zevrubné zmapování problematiky řešené dizertační prací a související oborové diskuze a identifikace teorií a konceptů klíčových pro danou dizertaci.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 2, 4, 5 a 6.
Osnova
  • Předmět je založen na individuálních konzultacích se školitelem a na samostatném vyhledávání, čtení a rešeršování literatury. Zápočet je udělen za pravidelné konzultace se školitelem a za odevzdání rešerše literatury v rozsahu, který školitel považuje za adekvátní pro přípravu obecného teoretického zarámování řešeného dizertačního projektu.
Výukové metody
Samostatná práce studenta, konzultace se školitelem
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURd0002