ZURd0006 Analýza dat II

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student absolvuje interní nebo externí kurzy analýzy dat, popřípadě letní školy, které jsou relevantní k jeho dizertační práci. Tyto kurzy nebo letní školy rozvíjí analytické schopnosti studentů ve zvolených oblastech metodologie relevantních pro individuální potřeby studenta. Schválení kurzů či letních škol probíhá po domluvě se školitelem, případně po konzultaci s garantem programu. Kurzy analýzy dat je možno absolvovat opakovaně, student však nesmí absolvovat stejný kurz, který už absolvoval.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 3, 4, 5 a 6.
Osnova
  • Student absolvuje interní nebo externí kurzy analýzy dat, včetně letních škol. Povinností studenta je doložit doklad o absolvování kurzu včetně hodinové zátěže. Na základě dokladu dostane student zápočet, kredity budou přiděleny na základě počtu absolvovaných hodin (1 kredit = 25 hodin pracovní zátěže). Zápočet a počet kreditů bude přidělen studentovým školitelem.
Výukové metody
Variabilní dle typu kurzu
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ZURd0006