ZURd0009 Prezentace výsledků dizertačního projektu

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: ZUD007
Cíle předmětu
Prezentace výsledků dizertačního projektu má charakter veřejné přednášky za účasti minimálně 3 členů oborové rady. Studující v rámci předmětu, který je nutno absolvovat nejpozději do konce 6 semestru studia, představí formou veřejné přednášky určené ostatním studujícím a pedagogům průběžné výsledky dizertačního projektu – typicky tedy výsledky sběrů dat a analýz zahrnutých do připravované dizertační práce. V případě, že studující již disponuje vlastní publikací související přímo s dizertační prací, lze prezentovat i tuto. Volba jazyka prezentace je v rukou studující/ho. Dva týdny před samotnou prezentací je studující povinen odevzdat výzkumnou zprávu (12–15 stran) shrnující prezentované výsledky; výzkumnou zprávu (psanou v jazyce prezentace) po prezentaci oponují dva vybraní pedagogové, prezentace je následně diskutována účastníky semináře. Cílem předmětu je jednak zajištění širší zpětné vazby pokročilým studujícím, jednak obeznámení ostatních studujících s postupem v řešených dizertačních tématech.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 2, 3, 4 a 5.
Osnova
  • Tento předmět musí student absolvovat nejpozději do konce 6 semestru studia. Přistoupení ke zkoušce je podmíněno odevzdáním výzkumné zprávy shrnující průběžné výsledky dizertační práce a prezentací průběžných výsledků dizertační práce, jež se uskuteční v rámci společného semináře.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURd0009