ZURd0011 Prezentace na konferenci

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje přípravu na účast na lokální (české či slovenské) konferenci, nácvik prezentace a prezentaci vlastního příspěvku na této konferenci. Příprava na konferenci probíhá pod mentorským dohledem školitelů. Akceptovatelným formátem jsou buď samostatná konferenční prezentace, nebo prezentace konferenčního posteru. Cílem předmětu je získání a trénink kompetencí nezbytných pro samostatnou prezentaci vlastní badatelské práce.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 2 a 4.
Osnova
  • Zápočet je udělen za doloženou aktivní účast na lokální (české či slovenské) konferenci doloženou odevzdáním prezentace, konferenčního posteru nebo konferenčního příspěvku. Předpokládá se, že studující sehrává roli prezentujícího. Zápočet uděluje školitel.
Literatura
  • Burton, D. (Ed.). (2000). Research training for social scientists: a handbook for postgraduate researchers. Sage.
  • Staines, G. M., Bonacci, M., & Johnson, K. (2008). Social sciences research: Research, writing, and presentation strategies for students. Scarecrow Press.
  • Weiss, M. (2015). Presentation Skills: Educate, Inspire and Engage Your Audience. Business Expert Press.
  • Wheeldon, J., & Ahlberg, M. K. (2011). Visualizing social science research: Maps, methods, & meaning. Sage.
Výukové metody
Samostatná práce studenta, konzultace se školitelem
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURd0011