ZURd0013 Publikační činnost I

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci tohoto předmětu student prokazuje schopnost samostatně nebo ve spoluautorství publikovat odborné texty – výsledky své vědecké práce. Student publikace zpracuje typicky ve spolupráci se svým školitelem, případně konzultantem nebo v širším vědeckém týmu. Student se učí zásadám publikování, procesu psaní odborných textů, komunikace s editory a procesu celého recenzního řízení.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 2, 3 a 5.
Osnova
  • Zápočet přiděluje studentovi školitel na základě úspěšného přijetí publikace v odborném recenzovaném časopise. Odborný text musí být buď publikovaný, anebo minimálně akceptovaný do tisku v daném časopise. Minimem pro tento předmět je publikace v českém recenzovaném časopise (např. Mediální studia, E-psychologie, Sociologický časopis), kvalitnější publikace indexované v databázích Scopus nebo Web of Science jsou také uznaným výstupem. Je možné uznat také monografii publikovanou u českého nakladatele. Minimem pro uznání předmětu je autorský podíl 40 %.
Výukové metody
Samostatná práce studenta, konzultace se školitelem
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ZURd0013