ZURd0101 Popularizace vědy

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet schopnost studentů popularizovat vědu v neakademických popularizačních médiích a ve zpravodajských médiích. Student se učí formulovat vědecká témata ve formě, která je přístupná veřejnosti.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 2 a 4.
Osnova
  • Zápočet je udělen školitelem na základě publikace populárně vědeckého textu, který se vztahuje ke vědecké práci (popřípadě dizertaci) studenta. Typickým cílem je publikace textů v neodborných časopisech případně v denním tisku.
Výukové metody
Samostatná práce studenta, konzultace se školitelem
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURd0101