ZURd0104 Pedagogické praktikum

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Povinně volitelný předmět uznatelný na základě absolvování kurzu centrálně poskytovaného MU nebo na základě externě organizovaného workshopu nebo kurzu (typicky workshopu/kurzu nabízeného jinými domácími nebo zahraničními pracovišti). Student v rámci předmětu konzultuje svoji účast na výuce a rozvíjí svoje pedagogické schopnosti prostřednictvím kritické reflexe. Cílem je osvojit si schopnost popsat nástroje, jež student ve výuce používá, kriticky je zhodnotit ve vztahu k cílům výuky a spolu s konzultantem je vyhodnotit. Současně je student veden k rozšíření rejstříku nástrojů, jež ve výuce užívá, a k orientaci v soudobých pedagogických trendech.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 4 a 6.
Osnova
  • Zápočet je udělován na základě rozhodnutí garanta předmětu za absolvování kurzu centrálně poskytovaného MU nebi na základě externě organizovaného workshopu nebo kurzu (typicky workshopu/kurzu nabízeného jinými domácími nebo zahraničními pracovišti).
Výukové metody
Individuální práce se školitelem / externě zajištěný kurz
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURd0104