HEN411 Základy zoologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2000
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. (přednášející)
doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Eva Danielová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Systém bezobratlých
 • Říše: Archezoa (praprvoci)
 • Říše: Protozoa (prvoci)
 • Říše: Animalia (živočichové)
 • Kmen: Porifera (houbovci)
 • Kmen: Placozoa (vločkovci)
 • Kmen: Cnidaria (žahavci)
 • Kmen: Ctenophora (žebernatky)
 • Kmen: Platyhelmintes (ploštěnci)
 • Kmen: Nematoda (hlítice)
 • Kmen: Mollusca (měkkýši)
 • Kmen: Annelida (kroužkovci)
 • Kmen: Arthropoda (členovci)
 • Kmen: Hemichordata (polostrunatci)
 • systém a fylogeneze obratlovců
 • Možnosti třídění živočichů a klasifikace strunatců v zoologickém systému.
 • Charakteristiky, morfologie, ekologie, chování a význam jednotlivých skupin strunatců.
 • Fylogenetický vývoj strunatců, zvláště pak obratlovců.
 • Druhové bohatství jednotlivých skupin, charakterističtí zástupci.
 • Tabelární přehled systému strunatců
 • Kmen: Chordata (strunatci)
 • Podkmen: Cephalochordata (Acrania) - bezlebeční (kopinatci)
 • Třída: Cyclostomata (kruhoústí)
 • Třída: Chondrichthyes (paryby)
 • Třída: Osteichthyes (ryby)
 • Třída: Amphibia (obojživelníci)
 • Třída: Reptilia (plazi)
 • Třída: Aves (ptáci)
 • Třída: Mammalia (savci)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003.