PSY102 Základy psychologie osobnosti

Fakulta sociálních studií
jaro 2003
Rozsah
1/1/0. 3 kr. 2 původní kredity. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivana Poledňová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Rozvrh
Po 16:00–17:40 G32 a každé liché pondělí 14:00–15:40 G32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Pojem osobnost
2. Vnější obraz osobnosti
3. Aktuální geneze prožívání a jednání
4. Charakteristiky determinující a regulující průběh prožívání a jednání
5. Charakteristiky determinující a regulující obsah prožívání a jednání
6. Charakteristiky determinující a regulující zvládání situací a úkolů života
7. Charakteristiky determinující a regulující úroveň činností
8. Osobnost jako celek; vývoj osobnosti a individuální životní dráha
9. Utváření osobnosti
10. Charakterizace osobnosti
11. Psychologie osobnosti jako věda
Literatura
 • Gardner, S.: Sedm tváří inteligence. Praha, Portál 1999
 • Goleman, D.: Emocionální inteligence. Praha Columbus 1997
 • Crabb, L: Lidská osobnost. Praha 1994
 • Rotter, H.: Osobnost a etika. Brno 1997
 • Pešková, J. - Schucková, L.: Já člověk... Praha 1991
 • HONZÁK, Radkin a Vladimíra NOVOTNÁ. Jak se dobře cítit mezi lidmi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 147 s. ISBN 8071697729. info
 • HARRIS, Thomas A. Já jsem OK, ty jsi OK : [transakční analýza, která mění vědomí a chování lidí, kteří nikdy nepoznali pocit, že jsou OK]. Translated by Dana Burianová. V Praze: Pragma, 1997. 311 s. ISBN 8072055089. info
 • TYSON, S. a Tony JACKSON. Organizační chování. Translated by Zeno Veselík. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 231 s. ISBN 8071692964. info
 • LITTAUER, Florence. Osobnosti plus : jak porozumět druhým porozuměním sobě samým. Praha: Medium, 1997. 230 s. ISBN 8086095002. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 270 s. ISBN 8020005927. info
 • CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. O štěstí a smyslu života :můžeme ovládat své prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu? Praha: Lidové noviny, 1996. 399 s. ISBN 80-7106-139-5. info
 • LEWIS, David. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 1993. 229 s. ISBN 80-85605-49-X. info
 • CRABB, Larry. Uvnitř. Translated by Ivana Kadlecová. 1. vyd. Praha: Návrat, 1993. 216 s. ISBN 80-85495-27-9. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1993. 232 s. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. : i. info
 • VASILJUK, Fedor Jefimovič. Psychologie prožívání : analýza překonávání kritických situací. Translated by Libuše Kozáková. Praha: Panorama, 1988. 227 s. info
 • MERLIN, V. S. Náčrt teórie temperamentu. Translated by Jolana Štefanovičová. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. 251 s. info
 • BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 231 s. info
 • OLMROVÁ, Jiřina a Bohuslav BLAŽEK. Jací jsme a jací nejsme : (o psychologických typologiích). 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 101 s. info
 • RIGEL, Jiří. Osobnost a emocionální problémy. Praha: Avicenum, 1981. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. 3. vyd. Praha: Orbis, 1975. 324 s. info
 • HELUS, Zdeněk. Psychologické problémy socializace osobnosti. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 259 s. info
 • SYŘIŠŤOVÁ, Eva. Normalita osobnosti. Praha: Avicenum, 1972. 231 s. URL info
 • KON, Igor‘ Semenovič. Sociologie osobnosti. V Praze: Orbis, 1971. info
 • ŠKODOVÁ-SOMOGYIOVÁ, Ružena a Ctirad ŠKODA. Životy vyprávějí : populární studie o výchovném předcházení některým poruchám a vyústěním duševního vývoje. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965. info
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět se zkouší jako součást postupové zkoušky.
Předmět je vyučován každoročně.
Jedná se o kurs, který byl v dřívějších letech označen jako "Praktická psychologie osobnosti".
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.