ZUR161 Seminář k bakalářské práci I

Fakulta sociálních studií
jaro 2009
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Hanák (přednášející)
Mgr. David Kořínek (přednášející)
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Miessler (přednášející)
Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
PhDr. Jiřina Salaquardová (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Václav Štětka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Drahomíra Soldánová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZUR161/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Burgr
ZUR161/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Čuřík
ZUR161/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hanák
ZUR161/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Kořínek
ZUR161/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Kouřil
ZUR161/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Macek
ZUR161/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Miessler
ZUR161/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Navrátilová
ZUR161/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Pavelka
ZUR161/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Poláček
ZUR161/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Salaquardová
ZUR161/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Škop
ZUR161/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Štětka
ZUR161/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Večeřa
ZUR161/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Volek
ZUR161/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Waschková Císařová
ZUR161/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Sojka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář k bakalářské práci I je prvním ze dvou povinných seminářů, v nichž se studenti oboru pouštějí do přípravy a realizace své bakalářské práce. Seminář je veden jednotlivými vedoucími prací. V rámci semináře se studenti seznamují s pravidly vypracování odborného textu a se standardními postupy při volbě a přípravě tématu bakalářské práce. Cílem semináře je připravit studenta na samostatnou tvůrčí práci. Výstupem ze semináře je vyhotovený projekt bakalářské práce, v němž student/ka formuluje téma, výzkumnou otázku / praktické zadání, metodu práce, kontext související odborné diskuze a obecnější přínos práce.
Osnova
  • výběr vedoucího práce, předběžná formulace tématu
  • přihlášení do seminární skupiny
  • přihlášení k tématu v ISu
  • odevzdání projektu bakalářské práce
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. +. ISBN 80-213-0229-1. info
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
Výukové metody
Individální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odevzdáním projektu bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.