ZUR161 Seminář k bakalářské práci I

Fakulta sociálních studií
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Krajtl (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Leo Nitče (přednášející)
Mgr. Roman Ondrůj (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
PhDr. Jiřina Salaquardová (přednášející)
Mgr. Pavel Sedláček (přednášející)
Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Tomek (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Faik (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 24. 2. 9:45–11:15 AVC
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZUR161/01: Út 13:30–15:00 Studio 527, R. Burgr
ZUR161/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Čuřík
ZUR161/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Kirkosová
ZUR161/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Macek
ZUR161/05: Čt 13:30–15:00 Střižna 531, R. Morales
ZUR161/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Motal
ZUR161/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Nitče
ZUR161/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Pavelka
ZUR161/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Salaquardová
ZUR161/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Sedláček
ZUR161/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Šmahel
ZUR161/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Urbániková
ZUR161/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Večeřa
ZUR161/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Volek
ZUR161/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Waschková Císařová
ZUR161/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Tkaczyk
ZUR161/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Škařupová
ZUR161/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Metyková
ZUR161/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Macháčková
ZUR161/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Faik
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář k bakalářské práci I je prvním ze dvou povinných seminářů, v nichž se studenti oboru pouštějí do přípravy a realizace své bakalářské práce. Seminář je veden jednotlivými vedoucími prací. V rámci semináře se studenti seznamují s pravidly vypracování odborného textu a se standardními postupy při volbě a přípravě tématu bakalářské práce. Cílem semináře je připravit studenta na samostatnou tvůrčí práci. Výstupem ze semináře je vyhotovený projekt bakalářské práce, v němž student/ka formuluje téma, výzkumnou otázku / praktické zadání, metodu práce, kontext související odborné diskuze a obecnější přínos práce.
Osnova
  • výběr vedoucího práce, předběžná formulace tématu
  • přihlášení do seminární skupiny
  • přihlášení k tématu v ISu
  • odevzdání projektu bakalářské práce
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. +. ISBN 80-213-0229-1. info
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
Výukové metody
Individální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odevzdáním projektu bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.