EN

FSS:HEN906 Četba ze sociologie - Informace o předmětu

HEN906 Současné sociologické teorie

Fakulta sociálních studií
jaro 2010
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ivona Tolarová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Osnova
  • 1. Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době. Slon, Praha 1995 2. Berger, P.L.; Luckmann, T.: Sociální konstrukce reality. CDK, Brno 1999 3. Bourdieu, P.: Teorie jednání. Karolinum, Praha 1998 4. Giddens, A.: Důsledky modernity. Slon, Praha 1998 5. Beck, U.: Riziková společnost. SLON, Praha 2004 6. Keller, J.: Dějiny klasické sociologie. SLON, Praha 2005 7. Mills, Ch.W. : Sociologická imaginace. SLON, Brno 2002 8. Merton, R. K.: Studie ze sociologické teorie, Slon, Praha 2000 9. Habermas, J.: Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Filosofia, Praha. 2000.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
test z četby.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.