ZUR241 Stylistika - glosa, sloupek, fejeton (dílna)

Fakulta sociálních studií
jaro 2011
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiřina Salaquardová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 U35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
ZUR 241 Stylistika (vybrané kapitoly: glosa, sloupek, fejeton) Interaktivní kurz se věnuje formám publicistických žánrů v tištěných médiích. V souboru testů a stylistických cvičení student ověřuje schopnost aplikovat své, dříve získané, teoretické znalosti v praxi. Učí se pozorné textologické úpravě – v souboru autentických žurnalistických textů. Zpracovává také drobnější, dílčí stylistická cvičení. Důležitým prvkem výukové metodiky je práce v týmu.
Osnova
 • 1. Glosa – charakteristika žánru. Hledání tématu, originalita. Zdroje inspirací. Autorské vzory. 2. Volba tématu (typ média). Lexikum, stylistické postupy, forma. (Cvičení) 3. Kompozice. Úvod, Pointa. 4. Analýza textu I. – žánr glosa (týmová práce). Sumarizace prohřešků. 5. Analýza textu II. – žánr glosa (týmová práce). Sumarizace prohřešků. 6. Sloupek – charakteristika žánru. Hledání tématu, originalita. Zdroje inspirací.Autorské vzory. Volba tématu (typ média). Lexikum, stylistické postupy, forma. Cvičení. 7. Analýza textu I. – žánr sloupek (týmová práce). Sumarizace prohřešků. 8. Analýza textu II. – žánr sloupek (týmová práce). Sumarizace prohřešků. 9. Fejeton – charakteristika žánru. Hledání tématu. Rešerše. Zdroje inspirací. Autorské vzory. 10. Analýza textu I. – fejeton (týmová práce). Sumarizace prohřešků. 11. Analýza textu II. – fejeton (týmová práce). Sumarizace prohřešků.
Literatura
 • J: Obrázky z domova a z ciziny. Československý spisovatel, 1983. Praha. Neruda, J.: Z Hlasu do Národních listů (soubor fejetonů). Kvasnička a Hampl, 1924. Praha. Neruda, J.: Co se v Praze všecko děje (výbor z fejetonů). Albatros, 1985. Praha.
 • Kovářík, V.: Kytka za kloboukem Jana Nerudy. Československý spisovatel. Praha 1977. Borovský, K. H.: Dílo I. Československý spisovatel 1986. Janáčkovy feuilletony z LN. 50. Ročenka Dobročinného komitétu, 1938, Brno.
 • Jesenská, M.: Cesta k jednoduchosti. Barrister&Principál. Brno 1995. Křepelka, K.: Ztracené kuře. Vetus via 1999. Brno. Šimečka, M.: Konec nehybnosti. Lidové noviny 1990. Praha. Křesťan, R.: Jak se do lesa volá. Maja. Ostrava 1992.
 • Štorkán, Karel: Publicistické žánry. Novinář. Praha, 1980. Peroutka, F.: O věcech obecných I., II. Praha: SPN, 1991. Vaculík, L.: Srpnový rok. Praha: MF, 1990; Jaro je tady. Praha: MF, 1990. Vaculík, L.: Dřevěná mysl (Poslední slova 02–08) Dokořán 2008
 • Boučková, T.: Jen si tak trochu schnít. Petrov 2004. Brno. Rychlík B.: Konec žebřiňáků. Petrov, 2001. Brno. Buchwald, Art: Copak jsem vám někdy lhal? (100+1 sloupek). Lidové noviny. 1992 Praha.
 • Coelho, P. : Jako řeka, jež plyne (vyprávění z let 1998–2005) ARGO. 2006 Praha.Klíma, J.: Boží mobil (fejetony, sloupky, ministory). Nakladatelství Andrej Šťastný, Praha 2003. Vybíral, Z.: Vyšokovaný svět (eseje a glosy z let 1997–02). Konfrontace, 2003
 • Koudelka, P.: Proč je to horší, když je to lepší (66 katastrofických fejetonů). Sláfka. 2005, Praha. Dědeček, J.: Bát se a krást (sloupky, črty a fejetony z let 1993–2004). Galén. 2005, Praha. Kratochvil, J.: Brno nostalgické i ironické. Petrov 2001.
 • Dolanská, N.: Jak se stát Hemingwayem, příručka pro budoucí žurnalisty. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1994. Mencher, Melvin Basi c Media Writing. Columbia University, 1996.
 • Čapek, K: Italské listy (cestopisné fejetony) 1923 Praha. Čapek, K.: Anglické listy (cestopisné fejetony) 1924, Praha. Čapek, K. O nejbližších věcech (sloupky). 1925, Praha. Čapek, K: Výlet do Španěl (cestopisné fejetony). 1930, Praha.
 • Čapek, K.: O věcech obecných čili Zoon politikon (fejetony a stati) 1932, Praha. Čapek, K.: Obrázky z Holandska (cestopisné fejetony) 1932, Praha. Čapek, K: Kalendář ( sloupky) .1940, Praha. Čapek, K.: O lidech (sloupky). 1940, Praha.
 • K.: Ratolest a vavřín (sloupky). 1947, Praha. Čapek, K: Obrázky z domova (fejetony a sloupky). 1953, Praha. Čapek, K: Věci kolem nás (fejetony a sloupky)1954, Praha. Čech, S. Losos mého pradědečka. Mladá fronta. Praha 1958
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška: textologická úprava (autentický text z tištěných médií) + zpracování dílčích stylistických cvičení. Během semestru je vyžadována domácí práce (příprava). Je také vyžadována (nejméně osmdesátiprocentní) účast. Součástí každého setkání jsou dílčí testy, analýzy. Opravy průběžných testů obdrží student vždy buď v setkání následujícím, nebo v určeném termínu v Odevzdávárně ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Dílna k předmětu ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.