ZUR367 Audio a video

Fakulta sociálních studií
jaro 2012
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Vít Hanslian (přednášející)
Dan Marek (přednášející)
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
Mgr. Eva Kurucová (pomocník)
Mgr. et Mgr. Miroslav Mašek (pomocník)
Michal Rovinský (pomocník)
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 18:00–19:40 Střižna 531
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZUR367/02: Po 20. 2. až Út 27. 3. St 12:00–13:30 Střižna 531, Čt 29. 3. až Pá 18. 5. St 12:00–13:30 Střižna 531, R. Morales
ZUR367/03: Po 20. 2. až Út 27. 3. St 14:00–15:40 Střižna 531, Čt 29. 3. až Pá 18. 5. St 14:00–15:40 Střižna 531, R. Morales
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět představuje úvod do problematiky studentských žurnalistických, publicistických, dokumentárních a dalších projektů. V semináři se studenti seznámí s aktuálními digitálními prostředky zobrazování a jejich aplikací ve audiovizi.
Studenti budou vedeni k osvojení zakládáních profesionálních postupů v audiovizi. V semináři budou získávat vědomosti pro adekvátní volbu technických prostředků a technologických postupů pro tvorbu a zpracování publicistických a dokumentárních audiovizuálních děl.
Prostřednicím plnění praktických úkolů si studenti osvojí profesionální metody práce s AV technikou a seznámí se s možnostmi jejího využití. Důležitou součástí výuky je reflexe a zhodnocení studentských cvičení. Analýzou ukázek z audiovizuálních děl se studenti prakticky seznámí s jejich realizační koncepcí a estetikou.
Hlavním cílem semináře je naučit studenty technické a metodické základy pro jejich samostatnou audiovizuální tvorbu.
Osnova
 • 1. Základy audiovizuálních výrazových prostředků
 • 2. Podstata filmového a televizního sdělení
 • 3. Publicistika a dokument, koncepce a možnosti zpracování. Využití výrazových prostředků a jejich technické postupy
 • 4. Druhy technologických soustav. Volba technologie. TV výrobní postup. Postprodukční práce a trikové možnosti televize
 • 5. Zadání seminárních prací a cvičení
 • 6. Analýza zdrojového materiálu
 • 7. Základní nástroje pro zpracování zvuku
 • 8. Záznam zvuku – exteriér, interiér
 • 9. Mixování kanálů, synchronizace s obrazem
 • 10. Export – výstupy (web, rádio, film, CD, DVD atd.)
 • 11. Kompletní realizace praktických AV cvičení
 • 12. Diskuse a zhodnocení cvičení
 • 13. Prezentace
Literatura
 • Barry Hampe, Making Documentary Films and Videos: A Practical Guide to Planning, Filming, and Editing Documentaries, ISBN 080508181X, 2007.
 • Tom Kingdon, Total Directing: Integrating Camera and Performance in Film and Television, ISBN 1879505711, 2004.
 • Alan Rosenthal, Writing, Directing, and Producing Documentary Films and Videos, Fourth Edition, ISBN 0809327422, 2007.
 • Nancy Reardon, On Camera: How To Report, Anchor & Interview, ISBN 0240808096, 2006.
 • Everett Chambers, Producing TV Movies, ISBN 096205870X, 1988.
 • David E. Elkins SOC, The Camera Assistant's Manual, Fourth Edition, ISBN 0240805585, 2005.
Metody hodnocení
kontaktní výuka
vyžadována prezence a aktivní účast
průběžná cvičení
2x závěrečné cvičení
odevzdání závěrečného AV projektu na DVD
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.